Relationen mellem atopisk dermatitis (miljø allergi) og hundes hverdag og adfærd

Formålet med dette veterinære speciale er at undersøge, om der findes en sammenhæng mellem forekomsten af ændret adfærd og hudproblemer, nærmere betegnet atopisk dermatitis, hos hund. Hvis der findes en sådan sammenhæng, vil undersøgelsen desuden forsøge at klarlægge, hvad der kom først - hudproblemerne eller den ændrede adfærd.
Hund der klør sig
📷 226868459 | Dog Scratching © Adogslifephoto | Dreamstime.com

 

 

 

Det anslås, at op mod 10% af hunde har atopisk dermatitis (AD), og som følge heraf har symptomer som kløe, hudlæsioner og sekundære hudforandringer. Behandlingen af atopisk dermatitis kan være periodisk eller livslang, og omfatter mange forskellige behandlingsmuligheder.

Studier viser, at AD hos mennesker giver en større tilbøjelighed til stress og angst, hvilket kan være med til at forværre kløen og føre til en ond spiral af stress, angst og kløe. Der er tilsvarende fundet en mulig sammenhæng mellem atopisk dermatitis hos hund og en større forekomst af uønsket adfærd som frygt, angst og aggression. 

Derfor vil vi i dette studie undersøge i hvilket omfang AD er forbundet med forskellige former for ændret adfærd og om adfærdsændringerne optræder i forbindelse med eller uafhængigt af akutte udbrud af AD. 

Faktorer som behandlingsvalg, symptomer og hundens hverdag kan alle påvirke hundens adfærd, derfor undersøges samtidig om disse faktorer kan have en påvirkning på relationen mellem adfærd og AD. 

 

 

 

 

 

 

Projektet inkluderer hunde, der af en dyrlæge er blevet diagnosticeret med atopisk dermatitis.

Projektet indsamler data dels gennem et ejer-besvaret spørgeskema og dels gennem patientmateriale indsamlet fra danske dyrlæger. 

Der anvendes kun materiale fra ejere, som har afgivet samtykke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Moerner - Veterinærstuderende

Simone Bjerregaard Krog - Veterinærstuderende

Iben Meyer - dyrlæge og adjunkt, KU 

Lene Boysen - specialdyrlæge ph.d.