Benchmark for dyrevelfærd

Tre køer der spiser
📷 Dab // Colourbox.com

Siden 2018 har en række forskere ved KU arbejdet på at udvikle en ny metode til estimering af dyrevelfærd på nationalt niveau inden for de vigtigste dyrearter i dansk husdyrproduktion. Metoden gør det muligt at sammenligne den samlede effekt af forskellige velfærdsinitiativer inden for hver husdyrart i form af henholdsvis lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd mellem forskellige lande. Samtidig kan dyrevelfærdsniveauet vurderes i relation til både den nationale produktion og det nationale forbrug. 

Indtil videre er metoden anvendt på grise, slagtekyllinger og malkekvæg i fem lande, Danmark, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

På de underliggende sider gives der en generel introduktion til Benchmark-metoden, og der præsenteres resultater for gris, slagtekyllinger og malkekvæg for de fem lande i 2022.

Nyeste publikationer