Kursus om familiedyrs adfærd og velfærd på Københavns Universitet

Kurset afholdes primært online og henvender sig til universitetsstuderende på kandidatniveau. Det udbydes i april-juni 2024. Kurset omhandler primært hunde og katte og dykker ned i spørgsmål om deres velfærd, hvordan vi kan forstå deres adfærd, og på baggrund af en videnskabeligt baseret tilgang til adfærdsproblemer, hvordan disse kan forebyges og behandles.
Kat og hun ligger sammen på seng

📷 5275870 | Cat Dog © Michael Pettigrew | Dreamstime.com

Introduktion

I 2023 blev kurset ’Companion Animal Behaviour and Welfare’ afholdt for første gang med stor tilfredshed hos deltagerne, og det bliver nu udbudt igen i 2024, fra slutningen af april til midt i juni. Der er allerede nu åbent for tilmelding. 

Kurset omhandler primært hunde og katte og dykker ned i spørgsmål om dyrenes velfærd, læren om og forståelse af deres adfærd og en videnskabeligt baseret tilgang til adfærdsproblemer og hvordan disse kan forebygges og behandles. Kurset er derimod ikke rettet mod at kvalificere den studerende til at arbejde som professionel adfærdsbehandler.

Undervisningen er primært online via Zoom og ligger ved dagens slutning to gange om ugen. Der er to fysiske kursusgange i København. Dette format er valgt for at gøre det mulig for studerende, der ikke bor i nærheden af København, eller som har arbejde om dagen, at deltage fuldt i kurset.

Kurset henvender sig til universitetsstuderende på kandidatniveau, der interesserer sig for hunde og katte. Det kan være studerende indenfor f.eks. Animal Science, biologi, veterinærmedicin eller psykologi. Kurset udbydes også som efter- og videreuddannelse.

Støttemidler

Kurset er støttet af bevillinger fra: 

Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond

Kontakt

Kursusansvarlig: Professor Björn Forkman

Info & tilmelding

Du kan læse mere om kurset, og hvordan du tilmelder dig her: 

Companion animal behaviour and welfare course (URL)