Forsknings- og udviklingsprojekter

På denne side kan du finde informationer om udvalgte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på dyrevelfærd. Projekterne finansieres gennem eksterne projektbevillinger fra offentlige og private kilder i Danmark.  

Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd

'Benchmarking af dansk dyreværnslovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd i forhold til seks udvalgte europæiske lande' er et nyt forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), Københavns Universitet, støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet sammenligner dyrevelfærden på tværs af de seks lande i forhold til en række parametre.

Læs mere på projektets hjemmeside


Herreløse eller uønskede hunde og katte på internater

'Herreløse eller uønskede hunde og katte på internater' er et nyt forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH),  Københavns Universitet, støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet. Projektet har til formål at undersøge problemstillinger med herreløse eller uønskede hunde og katter, som havner på internater, herunder import af herreløse hunde, ”gadehunde”, fra udenlandske internater.

Læs mere på projektets hjemmeside


Projekt 'vildkat'

Hvor udbredte er vildtlevende katte i Danmark? Og hvordan er deres levevilkår og velfærdsstatus? Dette er blot nogle af de spørgsmål, dette projekt har til formål at besvare. Projektet er placeret ved Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, og består af et ph.d.-projekt kombineret med forskellige supplerende forskningsmæssige aktiviteter.

Læs mere på projektets hjemmeside


Brachycephalt syndrom hos Fransk Bulldog

Dette veterinære specialeprojekt har til formål at vurdere, om der er behov og mulighed for avlsmæssigt at reducere forekomsten af kortsnudesyndrom hos fransk bulldog. Projektet er støttet af Dansk Kennel Klub og er samtidig en del af et større nordisk projektsamarbejde om kortsnudesyndrom hos Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Boston Terrier og Mops.

Læs mere på projektets hjemmeside


EliteOva - fremtidens kvæg

Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en teknik, der kan udvælge kalve med de ønskede gener, allerede få dage efter ægget er befrugtet. Overordnet er formålet med projektet at sikre hurtigere fremskridt i avlen af fremtidens malkekøer, således at produktionen af dansk mælk bliver så effektiv og miljøvenlig som mulig. Virksomheder og forskergrupper fra danske og udenlandske universiteter står for projektet, der er støttet af Innovationsfonden under programmet "Grand Solutions".

Læs mere på projektets hjemmeside


Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd

Svineafgiftsfonden har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd - muligheder for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd'. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke. Projektet gennemføres 1. januar 2018 - 31. december 2019. Projektansvarlig er professor Peter Sandøe.

Læs mere på projektets hjemmeside


Krydsninger med ulovlige hunde 

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Krydsninger med ulovlige hunde - hvor går grænsen?'. Projektet skal danne baggrund for en informeret beslutning om, hvordan forbuddet mod krydsninger med de forbudte hunderacer skal håndteres. Projektet gennemføres 1. januar 2017 - 31. december 2018, og der vil blive publiceret mindst to videnskabelige artikler på baggrund af resultaterne. Projektansvarlig er professor Peter Sandøe.

Læs mere på projektets hjemmeside.  


Hundeavl og -velfærd

Videncenter for Dyrevelfærd har finansieret forskningsprojektet 'Avl for forbedret velfærd hos racehunde', der har til formål at øge mulighederne for at forebygge avlsbetingede velfærdsproblemer hos racehunde. 

Projektet er gennemført i 2014-2015 med en afsluttende offentlig workshop i september 2015. Projektansvarlig har været professor Peter Sandøe.

De opnåede resultater kan ses på projektets hjemmeside


Markedsdrevet dyrevelfærd - Løse søer

Svineafgiftsfonden har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Markedsdrevet dyrevelfærd - Løse søer'. Projektet undersøger mulighederne for at fremme produktionssystemer med frie søer og afdække forbrugeres holdninger hertil samt betalingsvilje ift. de øgede omkostninger i produktionen.

Projektet er gennemført i 2012-2013 med en afsluttende offentlig workshop i februar 2014. Projektansvarlig har været professor Peter Sandøe.

De opnåede resultater kan ses på projektets hjemmeside.