Behandling af separationsrelaterede problemer

Formålet med dette forskningsprojekt er at øge vores viden om behandling af alene hjemme, eller separationsrelaterede, problemer hos hunde. Der vil især blive fokuseret på eventuelle faktorer, der adskiller succesfulde fra ikke-succesfulde behandlingsforløb. Projektet er et nordisk samarbejde og dataindsamling vil foregå i Danmark, Sverige og Norge.

Hund bagfra der kigger ud ad døren
📷 109932629 © Jaromír Chalabala | Dreamstime.com

 

 

 

Det overordnede formål med forskningsprojektet er at øge vores viden om behandling af separationsrelaterede problemer hos hunde med et særligt fokus på eventuelle faktorer, der adskiller succesfulde fra ikke-succesfulde behandlingsforløb.

Dette mål søges opnået gennem to delmål:

  1. At beskrive de strategier, der i dag anvendes til behandling af separationsrelaterede problemer, samt kortlægge de erfaringer de professionelle behandlere har med disse strategier
  2. At undersøge, hvad der betragtes som succesfuld og ikke-succesfuld behandling, samt hvilke faktorer, relateret til hund, ejer og behandlingsstrategi, der eventuelt adskiller de to

 

 

 

 

 

 

Vi ved fra tidligere forskning, at mellem 5% og 30% af vores familiehunde har separationsrelaterede problemer. Vi ved også, at antallet af hunde med separationsrelaterede problemer er steget efter COVID-19 pandemien, hvor flere mennesker fik hunde og mange ikke fik trænet hunden til at være alene, fordi de var hjemme fra både arbejde og sociale aktiviteter i længere perioder.

Separationsrelaterede problemer påvirker ikke kun hunden, der kan risikere at skulle udholde mange timers frygt, angst eller frustration, mens ejeren er på arbejde. Det påvirker også hundens ejere, der ofte kæmper med dårlig samvittighed, naboklager og i nogle tilfælde ødelagte møbler, paneler eller genstande, som hunden har tygget i, mens den var alene.

I modsætning til flere andre adfærdsproblemer – f.eks. hund-hund aggression – der kan håndteres ved at undgå situationer, hvori problemet opstår – f.eks. undgåelse af tætte møder med andre hunde – er det meget svært at håndtere separationsrelaterede problemer for ejere, der arbejder uden for hjemmet. Hertil kommer, at det kan tage lang tid at løse et separationsrelateret problem, og ejere kæmper i mange tilfælde med at holde motivationen oppe.

Der findes flere forskellige tilgange til behandling af separationsrelaterede problemer, og der lader til at være forskellige tilgange blandt forskellige grupper af behandlere. Men der findes meget begrænset forskningsbaseret viden om virkningen af forskellige behandlingsstrategier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2023 arbejder vi på at indsamle viden og erfaringer blandt personer, der arbejder professionelt med hunde og behandling separationsrelaterede problemer. De professionelle kan være dyrlæger med interesse for adfærdsproblemer, adfærdsbehandlere med en ikke-dyrlæge baggrund, og erfarne hundetrænere. Der vil i denne del af undersøgelsen først blive gennemført interviews med en mindre gruppe professionelle, og på baggrund af disse interviews vil der blive udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse, som en større gruppe af professionelle kan deltage i.

I 2024 vil projektet fokusere på hundeejernes erfaringer, og der vil først blive lavet en spørgeskemaundersøgelse til ejere af hunde, der har været i behandling for separationsrelaterede problemer. Denne undersøgelse vil blive fuldt op af interviews med ejere fra spørgeskemaundersøgelsen, der ønsker at uddybe deres erfaringer med behandlingsstrategier og –forløb.

Både spørgeskemaundersøgelser og interviews vil blive udført i Danmark, Sverige og Norge.

Støttemidler

Projektet er støttet af Agria og Svensk Kennel Klubs Forskningfond og 

Skibsreder Per Henriksen, R og Hustrus Fond 

Projekt: Behandling af separationsrelaterede problemer

Periode: Januar 2023 - december 2024

Kontakt

Projektleder, adjunkt Iben Meyer: ihm@sund.ku.dk 

Interne forskere tilknyttet projektet

Navn Titel Arbejdsområde Telefon E-mail
Iben Meyer Adjunkt Post doc +4523983879 E-mail
Peter Sandøe Professor, sektionsleder +4535333059 E-mail
Thomas Bøker Lund Lektor +4535336861 E-mail

Eksterne forskere tilknyttet projektet

Navn Titel Arbejdssted
Therese Rehn Forsker Sveriges Lantbruksuniversitet
Ruth Newberry Professor Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet