Dyreetik – Københavns Universitet

Dyreetik

Nyt center for forskning

Peter Sandøe modtog fredag 8/11 en bevilling på 1 mill. kr. til etablering og drift af Dansk Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr. Bevillingen er givet af Skibsreder Per Henriksen, R. og Hustrus Fond.

Læs pressemeddelelsen her

Læs projektbeskrivelsen her

Forbudte hunderacer

En undersøgelse gennemført ved Københavns Universitet viser, at DNA-markører kan bruges til at afgøre, om en hund tilhører en forbudt race. Den Danske Dyrlægeforening er enig med forskerne bag undersøgelsen om, at DNA-markører bør tages i brug som bevis for race.

Læs mere om projektet her

Vildtlevende katte

Nyt forskningsprojekt skal se nærmere på de vildtlevende katte i Danmark.
– Hvor udbredte er de? Og hvordan har de det?

Som led i projektet er Ida Sofie Thuesen ansat som ph.d.-studerende pr. 1. december 2018.

Læs mere på projektets hjemmeside  

Etisk computerspil

Prøv computerspillet Dyreetisk Dilemma, og bliv udfordret på spørgsmål som:

  • Er det i orden at holde dyr med henblik på slagtning?
  • Må man teste kemiske stoffer på dyr?
  • Er det i orden at dræbe vilde rotter med langsomt virkende gift?

Start Dyreetisk Dilemma her