Dyreetisk teori - fem etiske synsvinkler – Københavns Universitet

Dyreetik > Dyreetisk teori

Dyreetisk teori - fem etiske synsvinkler

Ethics

Etik kan defineres som vores forsøg på at forstå og forbedre den eksisterende moral. Når det drejer sig om dyr, er der meget modstridende opfattelser både inden for vores kultur og på tværs af kulturer. Derfor er der al mulig grund til at tænke over dyreetikkens grundlag. Læs en introduktion til dyreetik her.

Fem etiske synsvinkler

Prøv også det etiske computerspil: Dyreetisk dilemma