Survey om familiedyr

Hund og kat sidder i vindue
📷 #77486 // Colourbox.com

Første resultater fra spørgeskemaundersøgelse af danskeres hold af og holdninger til familiedyr

Hundene cementerer deres position som danskernes foretrukne kæledyr. Dette gælder ikke alene i forhold til andelen af familier, som har en hund, sammenlignet med for 20 år siden, men også i forhold til hvad de betyder for deres ejere, og i forhold til hvad ejerne vil betale for at få dem behandlet, hvis de bliver alvorligt syge. Kattene halter langt bagud.

Dette fremgår af de første resultater fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse planlagt af forskere fra Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd ved Københavns Universitet og gennemført af Danmarks Statistik.

For godt tyve år siden fremlagde Danmarks Statistik resultaterne af en undersøgelse af danskernes hold af kæledyr. Under overskriften ”Hunden er menneskets bedste ven, men der er flere katte end hunde”, pegede undersøgelsen på, at kattene vandt frem på bekostning af hundene, hvilket er en tendens man også har set i andre vestlige lande.

Tal fra en ny undersøgelse, designet af forskere ved Københavns Universitet og gennemført af Danmarks Statistik viser dog, at hunden nu klart har taget føringen. ”Ikke alene er den relative andel af familier, som holder hund, vokset i forhold til antallet af familier, som holder kat”, siger professor Peter Sandøe, som sammen med lektor Thomas Bøker Lund har ledet arbejdet med undersøgelsen, ”men det samlede antal af hunde, som lever i danske familier, er nu større end antallet af katte”. Der er ifølge undersøgelsen 20% af de danske familier, som holder hund, mens der er 14%, som holder kat. Det svarer til, at der er ca. 810.000 hunde i de danske familier mens antallet af katte er på ca. 730.000. I den 20 år gamle undersøgelse var der derimod flest katte.

I undersøgelsen ses der også på, hvad henholdsvis hunde og katte betyder for deres ejere. ”Langt størstedelen (over 90%) af respondenterne, som har kæledyr i familien, fortæller os, at deres kæledyr betyder noget for dem personligt”, siger professor Peter Sandøe. Sammenlignet med de andre dyr, inklusive katten, er det klart hunden, som folk knytter sig mest til”. Blandt de respondenter, der havde både hund og kat, og som udtrykte, at deres kæledyr betød noget for dem personligt, var det 78%, som sagde, at hunden betød mest for dem, mens det kun var 11%, som sagde, at det var katten.

Også når der skal betales dyrlægeregninger, vinder hunden stort. Deltagerne i undersøgelsen, som udtrykte, at de var personligt knyttet til deres kæledyr, blev spurgt, hvor meget de ville betale for en behandling, som kunne gøre deres meget syge dyr helt raskt igen. Alternativet var, at dyret skulle aflives. Her var det 45% af dem, der angav, at det er en hund som betød mest for dem, som ville betale 5.000 kr. eller mere for en behandling af hunden. Blandt de katteejere, som svarede, at en kat betød mest for dem, var det kun knap 23%, som ville betale et sådan beløb for at få den behandlet.

”Undersøgelsen bekræfter, at hunde formår at åbne menneskers hjerter og tegnebøger på en måde, som ingen andre dyr gør”, siger Peter Sandøe. Sammen med lektor Thomas Bøker Lund og en række andre forskere fra Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd går han nu i gang med at analysere de rigtig mange data, som kæledyrsundersøgelsen har genereret. ”I takt med at vi får offentliggjort resultaterne i videnskabelige artikler”, håber vi i de kommende år at kunne fortælle meget mere om danskernes forhold til deres kæledyr, også om de mange problemer og udfordringer, som dyrene har og giver anledning til”, slutter Peter Sandøe.
 
Du kan finde notat med de første resultater fra undersøgelsen her: Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021 (pdf)