Kattens og hundens status i dagens Danmark – belyst ud fra medicinforbruget inden for veterinær behandling af henholdsvis kat og hund

Katten synes generelt ikke at have den samme status i familien, som hunden har. Forskellige undersøgelser og anekdotisk evidens peger således på, at selv om katten nu er det mest talrige familiedyr i Danmark, så modtager katte langt fra veterinær behandling i samme grad som hunde.

Om dette er rigtigt, vil vi her undersøge gennem en sammenligning af det danske forbrug af forskellige veterinære lægemidler til henholdsvis kat og hund. Samtidigt vil vi undersøge om økonomiske konjunkturer påvirker behandling af hunde og behandling af katte i samme grad.

Hund og kat der kigger på hinanden
📷 Alexis Chloe // Unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Deltagere i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Lisbeth Rem Jessen Lektor +4535330952 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor +4535333096 E-mail
Tina Møller Sørensen Lektor +4523649496 E-mail

Finansiering

ViNordic leverer data og assistance fra de relevante medarbejdere. Alle øvrige udgifter afholdes af Københavns Universitet via deltagernes forskningstid og midler fra Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd.

Projekt: Kattens og hundens status i dagens Danmark – belyst ud fra medicinforbruget inden for veterinær behandling af henholdsvis kat og hund
Periode:  1. August 2020 - 31. juli 2022

Kontakt

Søren Saxmose Nielsen, Professor

saxmose@sund.ku.dk 
+45 35 33 30 96

Eksterne

Navn Titel Telefon E-mail
Adam Estrup Chief Executive Officer + 45 691-52889 E-mail
Annette Pomiklo Senior Project Officer + 45 691-52891 E-mail
Lisbet Vesterager Borge Senior Technical Officer + 45 691-52893 E-mail
Lucie Schultz Senior Editorial Officer + 45 691-52892 E-mail