Benchmark slagtekylling 2022

Figurens vigtigste budskaber

  1. Der er forskel landene imellem i forhold til hvor gode muligheder for velfærd, kyllingerne tilbydes. Jo højere Benchmark-værdi jo bedre muligheder. Danmark ligger midt i feltet både i forhold den nationale produktion og det nationale forbrug af kyllingekød. Sverige ligger  bedre i forhold til både produktion og forbrug, mens Nederlandene ligger bedre i forhold til forbrug.
  2. Markedsdrevne initiativer har haft  en relativt stor effekt på Benchmark-værdierne for flere af landene. Dette ses meget tydeligt, når man sammenligner Sverige og Nederlandene. I Sverige har man en relativt vidtgående lovgivning til sikring af slagtekyllingernes velfærd i den nationale produktion. I Nederlandene er det hovedsageligt markedsdrevne initiativer, som har betydet, at Benchmark-værdien af den nationale produktion ligger over EU kravene og endda at Benchmark-værdien for det indenlandske forbrug er højere, end den er i Sverige. De markedsdrevne initiativer indebærer bl.a., at alt ferskt kyllingekød solgt i nederlandske supermarkeder stammer fra langsommere voksende kyllinger. Situationen i Danmark minder lidt om den i Sverige. Her ser vi, at relativt høje lovgivningsstandarder, kombineret med nationalt producerede velfærdskyllinger bliver modvirket af import af billigt kyllingekød produceret efter lavere dyrevelfærdsmæssige standarder.
  3. Via markedsdrevet dyrevelfærd og samarbejde mellem alle aktører er det muligt at nå et relativt højt niveau for både produktion og nationalt forbrug. Med hensyn til produktionen illustreres dette tydeligt af den følgende figur, som viser den relative betydning af lovgivning og markedsdrevne initiativer i forhold til den nationale produktion.

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste publikationer: Benchmark slagtekylling