Benchmark malkekvæg 2022

Figurens vigtigste budskaber

  1. Der er stor forskel landene imellem i forhold til, hvilke krav der stilles til velfærden for malkekvæg, og Danmark ligger i den høje ende sammen med Sverige. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (UK) ligger næsten lige så højt, mens Nederlandene og Tyskland ligger i bunden, tæt på baseline.
  2. Der er ikke fælles EU-krav til velfærden hos malkekvæg – bortset fra for kalvene. Den angivne baseline, markeret med en vandret streg, baserer sig derfor, foruden på EU’s krav til hold af kalve, på et skøn over de forhold, malkekvæg vil blive holdt under, hvis fokus alene er på at sikre den mest effektive mælkeproduktion.
  3. Mælk bliver brugt som råvare i mange forskellige fødevarer, ikke mindst surmælksprodukter, smørprodukter og ost. Indtil videre har der været størst opmærksomhed på salget af drikkemælk. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at kun 10-15% af mælkeproduktionen i vores del af verden bliver brugt til produktion af drikkemælk. Derfor har vi for malkekvæg i denne omgang ikke forsøgt at estimere forbrug, men ser alene på den nationale produktion.

Her kan du læse mere om Benchmark metoden.

 

 

 

Nyeste publikationer: Benchmark malkekvæg