10. marts 2023

Velfærd for slagtekyllinger – hvordan går det i Danmark sammenlignet med i andre europæiske lande?

Slagtekyllinger. Foto: Colourbox.com
📷 Colourbox.com

Sandøe, P., Hansen, H. O., Forkman, B., & Christensen, T. (2023)  
Fjerkræ, 52(1), 16-19

Baggrund

Der har i Danmark gennem årtier været fokus på velfærd for slagtekyllinger. Det begyndte i 1995, da Dyreetisk Råd kom med en udtalelse, som førte frem til ved-tagelsen af Lov om hold af slagtekyllinger i 2001. Loven blev senere modificeret, bl.a. i lyset af et EU-direktiv fra 2007. Sideløbende er der gradvist opstået et marked for ”velfærdskyllinger”. Denne udvikling af såkaldt markedsdrevet dyrevelfærd tog for alvor fart fra 2018 med introduktion af det statslige dyrevelfærdsmærke for slagtekyllinger og med kampagner fra dyreværnsorganisationer mod de såkaldte ”turbokyllinger”. Det betyder, at velfærden hos slagtekyllinger produceret og forbrugt i Danmark, bliver bestemt af såvel national lovgivning som udenlandsk lovgivning (for de importerede kyllingers vedkommende) samt af dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne initiativer. Spørgsmålet er så, hvordan man kan vurdere den samlede effekt af disse meget forskellige tiltag?

Siden 2018 har forfatterne til denne artikel sammen med en række øvrige forskere ved KU og i udlandet arbejdet på at udvikle en ny metode til vurdering af dyrevelfærd på nationalt niveau inden for de vigtigste dyrearter i dansk husdyrproduktion, herunder slagtekyllinger. Metoden gør det muligt, at sammenligne den samlede effekt af forskellige velfærdsinitiativer inden for hver husdyrart i form af henholdsvis lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd mellem forskellige lande. Samtidig kan dyrevelfærdsniveauet vurderes i relation til både den nationale produktion og det nationale forbrug. Metoden og dens anvendelse på produktion og forbrug af slagtekyllinger i fem lande i 2018 er præsenteret i en videnskabelig artikel (Sandøe et al. 2022: Market driven initiatives can improve broiler welfare – A comparison across five European countries based on the Benchmark method). For nylig har vi opdateret resultaterne for 2021. Dem vil vi fremlægge her.

Læs hele artiklen her: Velfærd for slagtekyllinger – hvordan går det i Danmark sammenlignet med i andre europæiske lande? (pdf)

Emner