1. juni 2023

Det er nødvendigt med bedre aftaler om velfærdskyllinger

Slagtekyllinger. Foto: Colourbox.com
📷 Colourbox.com

Sandøe, P., Hansen, H. O., & Christensen, T. (2023).
LandbrugsAvisen

Uddrag

Velfærd for slagtekylinger – hvordan går det i Danmark sammenlignet med i andre europæiske lande? Der er store forskelle. Målet må være at have både et stærkt erhverv og fremme dyrevelfærd løbende.

Der har i Danmark gennem årtier været fokus på at forbedre velfærden for slagtekyllinger. Det begyndte i 1995, da Dyreetisk Råd kom med en udtalelse, som førte frem til vedtagel- sen af Lov om hold af slagtekyllinger i 2001. Sideløbende er der gradvist opstået et marked for ’velfærdskyllinger’. Markedsdrevet dyrevelfærd tog fart fra 2018 med introduktion af det statslige dyrevelfærdsmærke for slagtekyllinger og med kampagner fra dyreværnsorganisationer mod de såkaldte ’turbokyllinger’.

Det betyder, at velfærden hos slagtekyllinger produceret og forbrugt i Danmark bliver bestemt af såvel national lovgivning som udenlandsk lovgivning (for de importerede kyllingers vedkommende) samt af dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne initiativer. Hvordan kan man så vurdere den samlede effekt af disse meget forskellige tiltag i Danmark sammenlignet med andre lande?

Du kan læse hele kronikken udgivet i LandbrugsAvisen her: Det er nødvendigt med bedre aftaler om velfærdskyllinger (pdf)

Emner