Benchmark gris 2022

Figurens vigtigste budskaber

  1. Der er stor forskel landene imellem i forhold til, hvor gode muligheder for velfærd, grisene har.  Danmark ligger sammen med Nederlandene og det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (UK) midt i feltet, mens Tyskland ligger lavere og Sverige ligger i toppen i forhold til dyrevelfærden i den nationale produktion.
  2. Forbrugernes valg af produkter udjævner forskelle relateret til den nationale produktion, fx baseret på høje nationale lovgivningskrav. Dette ses mest tydeligt for Sverige og UK, hvor høje lovgivningskrav (i Sveriges tilfælde) eller høje standarder i praksis (for UK’s vedkommende) delvist bliver opvejet af en stor import af svinekød.

Her kan du læse mere om Benchmark metoden.

 

 

 

 

 

 

 

Nyeste publikationer: Benchmark gris