Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd

Formålet med dette projekt er at undersøge mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke. Med udgangspunkt i eksisterende dyrevelfærdsmærkningsordninger på svinekød fokuseres på, at produktionen skal være lønsom for landmænd og slagterier, og at den skal imødekomme efterspørgslen hos forbrugere og detailkæder i Danmark og på nærmarkederne Sverige og Tyskland.

Grise i boks med fast gulv
📷 SEGES

Ved at kombinere økonomiske og sociologiske analysetilgange med teorier omkring markedspraksis, analyseres detailkæders holdninger og praksis i forhold til at markedsføre mellemprodukter af velfærdssvinekød, betalingsviljer fra forbrugere i de tre lande samt danske svineproducenters og slagteriers omkostninger ved og incitamenter til at efterkomme øgede dyrevelfærdskrav. Herigennem dannes et samlet billede af muligheder og barrierer for, at dansk svineproduktion skaber værditilvækst gennem svinekødsprodukter baseret på indendørs produktion, hvor der er taget særligt hensyn til dyrevelfærd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i projektet

Interne deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Jakob Vesterlund Olsen Seniorrådgiver +4535333588 E-mail
Sigrid Denver Lektor +4535336876 E-mail
Thomas Bøker Lund Lektor +4535336861 E-mail
Tove Christensen Lektor +4535331069 E-mail

Formalia

Projekt: Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd
Periode: 1. januar 2018 - 31. december 2019

'Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd' har modtaget 1.037.000 kr. fra Svineafgiftsfonden

Kontakt

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

pes@sund.ku.dk

+45 35 33 30 59

Eksterne deltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Lars Esbjerg Lektor +45 871-65058 E-mail
Klaus Brønd Laursen Postdoc +45 871-65147 E-mail