Motivation og holdninger hos opdrættere og ejere af franske bulldogs for at forbedre sundhedstilstanden hos racen

Dette veterinære specialeprojekt har til formål at undersøge, i hvilken grad der blandt opdrættere og ejere af franske bulldogs er behov og interesse for at forbedre sundhedstilstanden hos racen.
Hovedet på en brun fransk bulldog
📷 Marian Vejcik // Colourbox.com

Den franske bulldog er blandt de mest populære hunderacer herhjemme, og det er ikke uden grund. Med deres store personligheder, enorme hengivenhed og rolige sind, passer de godt ind i de fleste danske hjem. Det er desværre også velkendt, at der med de korte snuder følger en række sundhedsmæssige problemer, blandt andet med vejrtrækningen – problemer, der skal italesættes, så de charmerende snuder fortsat kan udfylde deres roller som loyale familiemedlemmer.

 

 

 

Dette veterinære specialeprojekt har til formål at undersøge, i hvilken grad der blandt opdrættere og ejere af franske bulldogs er behov og interesse for at forbedre sundhedstilstanden hos racen. Dette gøres ved:

  1. at undersøge motivationen for køb af franske bulldogs
  2. at kortlægge behovet for at screene potentielle avlsdyr
  3. at undersøge holdningen til screening af franske bulldogs blandt opdrættere og ejere af stambogsførte og ikke-stambogsførte hunde

 

 

 

 

 

Projektet tager i første omgang udgangspunkt i interviews med ejere og opdrættere af stambogsførte og ikke-stambogsførte franske bulldogs.

Tilmelding til interviews foregår via projektBOAS@outlook.dk.

Det er erfaringer og data baseret på disse interviews, der skal danne grundlag for det spørgeskema, som er projektets primære datakilde. Spørgeskemaet pilottestes internt og bliver efterfølgende lagt ud i relevante Facebook-grupper for at få så mange brugbare besvarelser som muligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De franske bulldog har efterhånden vundet indpas i mange danske hundeejeres hjerter. Racen er kendt for sin hengivenhed, loyalitet, charme, intelligens – og ikke mindst dens karakteristiske korte snude. Disse eftertragtede egenskaber og den stigende efterspørgsel har også betydet, at racen er blevet gjort til genstand for en mere vidtgående avl, hvilket har resulteret i, at en andel af disse hunde oplever vejrtrækningsmæssige problematikker.

Disse vejrtrækningsmæssige problematikker kommer blandt andet til udtryk i form af brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS), som skyldes en afkortning af kraniets knogler, og hvor bløddelene i svælget ikke forkortes i samme grad og dermed blokerer for de øvre luftveje. Ydermere gør forsnævring af næse og næsebor det også sværere for luften at passere. Symptomerne på BOAS kan variere fra milde snorkelyde til svære vejrtrækningsproblemer og søvnproblemer.  

I et forsøg på at komme disse sundhedsrelaterede problemer til livs, er der fra 1. august 2023 indført krav om, at alle franske bulldogs, som ønskes brugt til avl inden for Dansk Kennel Klub (DKK), skal have gennemført en BOAS-graduering. Dette screeningsprogram er iværksat for at sikre, at så sunde hunde som muligt indgår i avlen. BOAS-gradueringen undersøger hundens vejrtrækning før og efter aktivitet og inkluderer også en vurdering af næseborenes åbning. Der tildeles efterfølgende en samlet score mellem 0 og 3, hvor 0 er klinisk upåvirket, og 3 er klinisk påvirket med alvorlige symptomer på BOAS.

På trods af racens store og stigende popularitet er kun ca. 12% registreret med stamtavle i DKK, mens den resterende del avles uden for DKK og altså uden organisationens restriktioner og standarder. Det er derfor også en nødvendighed at inddrage denne del af avlen og undersøge deres holdning til BOAS-graduering, og hvad der skal til for at implementere tiltaget her.

 

 

 

Formalia

Projekt: ”Motivation og holdninger hos opdrættere og ejere af franske bulldogs for at forbedre sundhedstilstanden hos racen”

Periode: august 2023 – januar 2024

Kontakt

Projektleder Merete Fredholm,
Professor i husdyrs-genetik, mf@sund.ku.dk