Danskernes forhold til hunde: Delresultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr

I dette notat fremlægges resultater vedrørende danskernes forhold til hunde, som det så ud i midten af 2021.

Om undersøgelsen

Resultaterne bygger på en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske befolkning, hvor Danmarks Statistik (DST-Survey) stod for dataindsamlingen. De overordnede resultater vedrørende danskernes hold af forskellige former for kæledyr er fremlagt her: Resultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021

Der blev i undersøgelsen via cpr-registreret udtrukket en stikprøve på 5027 personer. Personerne blev først inviteret til at svare via web. Hvis de ikke besvarede skemaet, blev de efterfølgende kontaktet telefonisk eller via brev. Besvarelser blev indhentet i perioden 12. maj 2021 til 10. juni 2021. I alt 2347 besvarede spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 47%.

For at sikre at resultaterne er repræsentative for den danske befolkning rapporteres vægtede tal på baggrund af en opregning til baggrundspopulationen foretaget af Danmarks Statistik. Ved en stikprøvestørrelse på 2347 respondenter, er den statistiske usikkerhed på de angivne andele ca. - 2% / +2%.

I dette notat gengives den del af undersøgelsens resultater, som vedrører danskernes forhold til hunde. Der arbejdes blandt forskerne bag undersøgelsen på at udarbejde en række artikler på grundlag af undersøgelsens resultater. Disse artikler, som vil blive indsendt til videnskabelige tidsskrifter, vil indeholde mere dybtgående analyser i forhold til de overordnede resultater, som præsenteres her.

Undersøgelsen er gennemført i regi af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd med støtte fra Skibsreder Per Henriksen R. og Hustrus Fond.

Du kan læse hele notatet her: Danskernes forhold til hunde: Delresultater fra undersøgelse af danskernes hold af og tilknytning til kæle- og hobbydyr gennemført i 2021