Regler og praksis vedrørende hunde på tværs af lande

Dette projekt vil kortlægge og sammenligne regler og normer for god praksis i forhold til avl, opdræt, salg og hold af hunde i en række lande. Et centralt fokus vil være en sammenligning i forhold til de danske regler og de danske normer for god praksis.

To hunde der leger i græsset
📷 Sara Kondrup

 

 

 

I dette projekt vil vi kortlægge og sammenligne regler og normer for god praksis i forhold til avl, opdræt, salg og hold af hunde i en række lande. Et centralt fokus vil selvfølgelig være en sammenligning i forhold til de danske regler og de danske normer for god praksis. Vi vil sammenligne med mindst seks europæiske lande med henblik på at dække de lande, hvor der er sket mest på området, og med henblik at få en interessant spredning. Desuden vil vi inddrage toneangivende vestlige, ikke-europæiske lande, fx USA, Australien og New Zealand.

Problemstillinger, som skal undersøges:

  • Krav til og praksis i forbindelse med opdræt: Alder ved videreformidling, yderligere krav til (herunder uddannelse af formidlere) og definition af kommercielt opdræt.
  • Begrænsninger og krav i forbindelse med import af hunde fra udlandet.
  • Krav og begrænsninger i forhold til neutralisering af hunde (forbud mod kastration uden grund i Norge og påbud om kastration i australske stater), herunder også i hvilken alder indgrebene foretages.
  • Begrænsninger i avl: Forbud mod bestemte (”farlige” racer) og restriktioner på avl af ekstreme racer.
  • Krav vedrørende hold af hund: Hund i snor, mundkurve på bestemte hunde i det offentlige rum, forbud mod at hunde strejfer etc. Her kunne der også være noget om praksis og normer i forhold til hold af hunde i byer og i lejligheder. Opsamling af efterladenskaber m.m.
  • Herreløse hunde: Opsamling af dem, internater, aflivning etc.
  • Træningsmetoder: Forbud mod elhalsbånd etc.
  • Krav om fastspænding af hunde i biler etc.

På baggrund af denne afdækning vil man kunne finde inspiration til udvikling af området i Danmark og til internationalt samarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i projektet

Interne

Navn Titel Telefon E-mail
Björn Forkman Professor +4535333581 E-mail
Iben Meyer Adjunkt +4523983879 E-mail
Peter Sandøe Sektionsleder +4535333059 E-mail
Søren Saxmose Nielsen Professor +4535333096 E-mail

Formalia

Logo for Videncenter for Dyrevelfærd

Projekt: Regler og praksis vedrørende hunde på tværs af lande
Periode: 1. januar 2020 til 31. december 2020

Projektet er støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet, og gennemføres i samarbejde med Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd

Kontakt

Peter Sandøe er professor i bioetik ved Københavns Universitet.

pes@sund.ku.dk

+45 35 33 30 59