"Respekt for naturen"-synsvinklen

Elefant på en mark
Mennesker er moralsk forpligtede til at respektere naturen som helhed 📷 Volodymyr Burdiak // Colourbox.com

Vi skal lade dyr være på den måde, evolutionen har skabt dem

I henhold til denne synsvinkel har vi pligt til ikke blot at beskytte individuelle dyr, men at beskytte arter og især arters integritet.

For mennesker, som tager udgangspunkt i denne synsvinkel, er problemet med en udryddet art ikke bare, at det er et tab af ressourcer eller reduktion af rekreative muligheder for mennesker. Problemet er, at arten i sig selv repræsenterede en værdi, og at den nu ikke længere eksisterer.

Eftersom fredning af en art er moralsk værdifuldt i sig selv, bør vi respektere naturen og dens rige genetiske strukturer. I almindelighed skal vi ikke give os i kast med genetisk modifikation, da det betragtes som en respektløs indblanding.

En lignende synsvinkel kan anlægges på de mere etablerede måder at påvirke dyrs natur på, inklusive traditionel selektiv avl.

Eksempler på udtalelser, som typisk fremføres på grundlag af denne synsvinkel:

"Vi skal lade dyr være på den måde, evolutionen har skabt dem".

"Truede arter skal beskyttes mod udryddelse".

"Naturen skal have lov at gå sin gang".