Den relationsetiske synsvinkel

Rotte fanget i fælde
Rotter vil i mange sammenhænge blive opfattet som skadedyr, fordi de udgør en smittefare for mennesker og familiedyr 📷 Peter Sandøe
Moral har rod i vores relationer med dyr og med hinanden

Ud fra én synsvinkel afhænger vores forpligtelser over for dyr af vores relation med dem, altså om de er nærtstående eller ej. Således har vi særlige forpligtelser over for familiedyr og produktionsdyr, fordi de er i vores varetægt, og i almindelighed har vi ingen forpligtelser over for vilde dyr.

En andet synsvinkel fokuserer på, hvordan vores behandling af dyr vil påvirke den måde, vi behandler mennesker på. Således er det forkert at behandle et dyr dårligt, fordi det afspejler en moralsk holdning, der kan føre til, at en person også behandler mennesker dårligt.

Eksempler på udtalelser, som typisk fremføres på grundlag af disse synsvinkler:

"Hunden er menneskets bedste ven, så den skal behandles bedre end dyr i landbruget og i laboratorier".

"Vi har ingen pligter over for skadedyr som mus og rotter ud over at skaffe dem af vejen så effektivt som muligt".