Den nytteetiske synsvinkel

Moral handler om at maksimere menneskers og dyrs velfærd

Dyr har ligesom mennesker krav på moralsk hensyn. Det, der betyder noget i vores omgang med dyr, er, i hvilket omfang vi påvirker deres velfærd. Når vi beslutter, hvad vi skal gøre, skal vi derfor overveje de velfærdsmæssige konsekvenser for dyrene samt de potentielle fordele for mennesker.

Jeremy Bentham
Den engelske filosof Jeremy Bentham (1748-1832) er fade- ren til den såkaldte nytteetik. Da dyr også kan have positive og negative oplevelser, mente Bentham, at dyrene af etiske grunde også har krav på hensyn / 📷 Sport and General Press Agency

Handlinger, der har en negativ indvirkning på dyrs velfærd, kan være berettigede, hvis de når alt tages i betragtning netto medfører forøget velfærd (for mennesker eller andre dyr).

At dræbe dyr, eksempelvis for at spise dem, kan være berettiget, hvis forholdene i landbruget ikke strider mod dyrevelfærden, og aflivningen foretages på en human måde.

Eksempler på udtalelser, som typisk fremføres på baggrund af dette synspunkt:

"Moderne husdyrproduktion er problematisk, fordi den har en negativ indvirkning på dyrevelfærden, som ikke opvejes af fordelene for menneskerne". 

"Nogle dyreforsøg kan være berettigede på grund af deres livsvigtighed, og fordi de kan hjælpe os med at finde frem til behandlinger mod smertefulde sygdomme".

"Det er nogle gange bedre for vilde katte at blive aflivet, da de ellers ville have et dårligt liv. Den resterende population af vilde katte kan også få gavn af det, fordi der bliver mindre konkurrence om føden".