5. juli 2022

Hvor kommer danske hunde fra?

Hoved på brun Chihuahua. Foto: Colourbox.com
📷 Colourbox.com

Af Peter Sandøe, Thomas B. Lund, Søren S. NielsenHelle F. Proschowsky, Snorre Ralund & Petronella Romberg   

Langt hovedparten af de hundehvalpe, danskerne anskaffer sig, købes stadig i private hjem eller hos avlere, men der er en stærkt stigende import. Således var mindst 7 % af de hunde, der blev erhvervet i 2021, importeret, og det reelle tal er formodentlig langt højere.

Hvis myndighederne vil vide, hvor danskerne og udlændinge med opholdstilladelse i Danmark kommer fra, kan de hente oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) – det, der i folkemunde stadig kaldes Folkeregistret. Her kan man få at vide, hvor folk er født, hvor de bor, hvem deres forældre er, hvornår de kom til Danmark (hvis de er indvandret), hvem de er eller har været gift med, hvem deres børn er osv.

Vil man derimod vide, hvor danske hunde kommer fra, er det ikke så nemt. Vi har ganske vist Dansk Hunderegister, hvor langt hovedparten af de hunde, som lever i Danmark, formodes at være registreret. Dette register indeholder oplysninger om hundenes navn, køn, race, farve, om registreringsmetoder, om hundenes ID-numre, og om deres fødsels- og registreringsdatoer. Endvidere er der oplysninger om, hvem der besidder hundene.

Derimod er der i Dansk Hunderegister ikke oplysninger om, hvordan og hvorfra hundene er anskaffet. Vil man vide, hvordan hundene er erhvervet, hvor meget ejerne har betalt for dem, om de er danskopdrættede eller importerede, om der sker en udvikling over tid i nogle af disse forhold og lignende, så må man forsøge at sammenstykke oplysningerne fra en række forskellige kilder, som kun i begrænset omfang er offentligt tilgængelige.

Og det er, hvad vi gør i denne artikel. Vores kilder er 1) en spørgeskemaundersøgelse gennemført sammen med Danmarks Statistik, 2) registreringstal fra Dansk Hunderegister, 3) registreringstal fra Dansk Kennel Klub, 4) tal fra EUs system for registrering af kommerciel import og eksport af dyr, TRACES, samt 5) tal for online salgsannoncer hentet på nettet.

Ved at kombinere disse kilder mener vi at kunne svare på følgende spørgsmål: Hvad er status og udviklingstendenser i forhold til, hvor danske hunde kommer fra? Et faktuelt begrundet svar på dette spørgsmål bør efter vores mening være en væsentlig del af grundlaget for den standende diskussion om hvalpe, som er opdrættet eller importeret ulovligt og/eller under dyreværnsmæssigt betænkelige forhold.

Artiklen er bragt i Dansk Veterinærtidsskrift, online 30.06.2022, og du kan læse hele artiklen her: Hvor kommer danske hunde fra? (URL)