28. februar 2022

Frikaniner til voksne er det nye sort, men der er stadig flest burkaniner og kaniner anskaffet til børn

To kaniner der spiser græs
📷 Ina Fischer // Colourbox.com

Af Cecilie Ravn Skovlund,  Björn Forkman, Thomas Bøker Lund, Søren Saxmose Nielsen og Peter Sandøe.

Selvom frikaniner fremstår som det nye sort, peger tal fra en ny undersøgelse fra Københavns Universitet på, at den nye trend ikke rokker ved, at de fleste kaniner anskaffes som familiedyr til børn – og de holdes under relativt restriktive forhold. Kaninens placering som et børnedyr udgør en risiko for utilstrækkelig pleje, mener forskerne bag undersøgelsen.

Udtrykket »frikaniner« dækker over en ny tendens, som ser ud til at vinde frem inden for hold af familiedyr. Disse kaniner lever fritgående i hjemmet eller haven – lidt svarende til hvordan hunde og katte typisk holdes. Ofte vil man også have flere kaniner, som kan holde hinanden med selskab. Samtidig er det angiveligt typisk voksne uden børn, som holder frikaniner.

Flere dyreværnsorganisationer bakker op om den nye måde at holde kaniner på, idet frikaniner får god motion, kan udfolde deres naturlige adfærd og har stor selvbestemmelse. Ud over at sikre trivsel og sundhed kan dette medvirke til et godt forhold mellem dyr og ejer. Idéen om frikaniner står i kontrast til den hidtil gængse måde at holde kaniner på i Danmark, hvor kaniner typisk anskaffes som familiedyr til børn, holdes under relativt restriktive forhold og ofte er enekaniner. 

Selvom frikaniner fremstår som det nye sort, peger tal fra en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af den danske befolknings hold af familiedyr i 2021 dog på, at billedet ikke har ændret sig så meget, som man kan tro i lyset af den megen omtale af den nye trend. Resultaterne, som der refereres til i denne artikel, er samlet i et notat om hold af kaniner.

Klummen er bragt i Dansk Veterinærtidsskrift, online 25.02.2022 og er tilgængelig her: Frikaniner til voksne er det nye sort, men der er stadig flest burkaniner og kaniner anskaffet til børn (URL)