Temamøde om Hestesporten frem mod 2030

Dressurhest med rytter. (Foto: Katrine Bruun)
Hvordan sikrer vi hestevelfærden i sporten? (Foto: Katrine Bruun)
Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd holder i år sit offentlige møde om velfærd for heste, som deltager i hestesport. Det foregår på Forskningscenter Foulum (under Aarhus Universitet), Blichers Allé 20, 8830 Tjele lørdag d. 30 oktober 2021 kl 9:30-16.30. Deltagelse koster 165 kr. (til dækning af forplejning) og kræver tilmelding (se nedenfor).

Den generelle øgede interesse for dyrevelfærd i samfundet betyder, at flere og flere interesserer sig for dyrs vilkår, ikke blot under produktionsforhold men også forholdene for hobbydyr og dyr, der anvendes til konkurrencer.

Hestesporten er bred og favner mange forskellige discipliner, som alle udvikler sig, også i måden man ser på hestenes velfærd.

Hvor er vi på vej hen? Gør vi det godt nok? Er der noget, vi kan gøre bedre?

På mødet vil repræsentanter fra ledende hestesportsorganisationer i Danmark præsentere deres arbejde med at udvikle og sikre hestevelfærden i sporten og give et bud på, hvordan fremtidens hestesport ser ud. Desuden vil foredragsholdere, som beskæftiger sig med dyreetik og etik i ridesporten både i Danmark og i udlandet, fortælle om, hvad der sker på området ude i verden.

Der vil være oplæg om den nye EU-guide for hold og brug af heste, overvejelser vedrørende medicin og doping samt en gennemgang af hestens 'sprog' og måling af stressreaktioner i forbindelse med ridning.

Deltagerne kan også se frem til at blive klogere på årsager til rideulykker og forebyggelse af rideulykker.

Dagen rundes af med en paneldebat, hvor mødedeltagerne kan stille spørgsmål og forslag til panelet. Ordstyrer for dagen er professor Peter Sandøe.

 

Mødet finder sted i Foulum den 30 oktober 2021 klokken 9:30-16.30.9.30-10.00 Ankomst, kaffe/the og rundstykker.

10.00-10.15 Velkomst og præsentation af Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr.
Prof. Peter Sandøe, leder af Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr, Københavns universitet.

10.15-10.35 Hvordan arbejdes der med etik og hestevelfærd i sport i Danmark og internationalt?
Mette Uldahl, dyrlæge og Veterinærkonsulent for Dansk Rideforbund.

10.40-11.00 EU guide til hold af heste og brug af heste i sport.
Birte Broberg, Veterinærinspektør i Fødevarestyrelsen og tidligere formand for EU PAW voluntary equine subgroup.

11.00-11.15 Kort pause.

11.20-11.35 Hvordan arbejder Det Dyreetiske Råd – overvejelser om heste.
Prof. Emeritus Lene Munksgaard, Rådsmedlem.

11.40-12.00 Hestens sprog og måling af stress hos heste.
Janne Winther Christensen, forsker i hestevelfærd, Aarhus Universitet.

12.05-12.25 Status på hestevelfærd i Dansk Islandsk hestesport: hvilke områder er der fokus på?
Kristiane Klindt, Stambogsfører, Sekretariatsleder Dansk Islandshesteforening.

12.30-13.15 Frokostpause med sandwich.

13.20-13.40 Udvikling af dressuren som disciplin med hestevelfærd i fokus.
Anne-Mette Binder, Dressurdommer og holdleder i dressur for Dansk Ride Forbund.

13.45-14.05 Hvordan ser træning og konkurrence med travheste ud nu og i 2030?
Klaus Storm, formand Dansk Travsports Central Forbund.

14.10-14.25 Brug af medicin til heste i sport: hvornår bliver det doping?
Mette Uldahl, dyrlæge og Veterinærkonsulent for Dansk Rideforbund.

14.30-14.55 Kaffepause, kaffe/the og kage.

15.00-15.20 Årsager til rideulykker i Danmark.
Marie Rohleder, journalist ved Ridehesten.

15.20-15.35 Forebyggelse af rideulykker.
Janne Winther Christensen, forsker i hestevelfærd, Aarhus Universitet.

15.40-16.15 Paneldebat omkring hestesport nu og i fremtiden.
Ordstyrer: Peter Sandøe, paneldeltagere: Kristiane Klindt, Anne-Mette Binder, Klaus Storm, Janne Winther Christensen og Mette Uldahl.

16.15 Afrunding og tak for i dag, ved Peter Sandøe.

 

Hvis du kunne tænke dig at deltage i mødet, så tilmeld dig via link nedenfor.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til mødet.

 

Prisen for hele dagen er 165,- kr., som dækker alle oplæg samt forplejning. Tillmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig på au.dk her.