18. december 2023

Kortlægning af initiativer til at modvirke usund avl

Shar pei hvalp der løber // Dreamstime.com
📷 56273011 | Shar Pei © Waldemar Dabrowski | Dreamstime.com

Af Camilla Sichlau Bruun, Merete Fredholm, Helle Friis Proschowsky & Peter Sandøe, Københavns Universitet

(Bragt i Dansk Veterinærtidsskrift den 18. december 2023)

I de seneste årtier har der været øget fokus på, at avlen inden for flere hunderacer har en række ne­gative konsekvenser for hundenes velfærd. Arveli­ge sygdomme hos racehunde skyldes typisk, at av­len er begrænset til små, lukkede populationer. Eksempler på disse er arvelige nethindelidelser hos flere racer, mitralklapinsufficiens hos cavalier king charles spaniel (CKCS), hofteledsdysplasi hos flere racer og diskusprolaps hos kortbenede racer.

En anden årsag til velfærdsproblemer blandt ra­cehunde er, at forestillinger om, hvordan hunde af en bestemt race skal se ud, i nogle tilfælde overdri­ves til en grad, der påvirker hundenes sundhed og livskvalitet negativt. Dette er de såkaldte overtypningsproblemer. Det gælder fx åndedrætsproble­mer (BOAS) hos racer med fladtrykte kranier, hud­foldsdermatitis hos engelsk bulldog m.fl., entropion hos shar pei og syringomyeli hos CKCS.

I en rapport, som er udarbejdet for Videncenter for Dyrevelfærd ('Kortlægning af initiativer til forebyggelse af arvelige sygdomme og overtypning hos hunde'), har vi beskrevet, hvad der er gjort for at dæmme op for de negative konsekven­ ser af raceavlen inden for 1) forskning, 2) den orga­niserede avl, 3) oplysning til kommende hundeeje­ re og 4) lovgivning. Denne artikel er en sammenfat­ning af rapportens vigtigste resultater.

Læs hele artiklen her: Kortlægning af initiativer til at modvirke usund avl (pdf)

Emner