13. april 2016

Dyrlægens dilemma

Af Peter Sandøe, Sara V. Kondrup, Kiea P. Anhøj, Cecilie Rødsgaard-Rosenbeck, Merete H. Nissen & Thomas B. Lund.

Kommer en klient ind i en smådyrspraksis med et sygt eller tilskadekommet dyr, og giver klinten samtidig udtryk for ikke at have råd til at betale for den nødvendige behandling, kan den smådyrspraktiserende dyrlæge opleve at blive spændt ud mellem en række potentielt modstridende hensyn. Der er hensynet til klienten, til dyret, til evt. kolleger, til virksomheden, til egen økonomi og til dyrlægestanden. Når ikke alle disse hensyn kan blive tilgodeset på én gang, står dyrlægen med et dilemma.

Denne artikel, bragt i Dansk Veterinærtidsskrift nr. 15, 2016, præsenterer resultaterne af en undersøgelse af, hvordan danske smådyrspraktiserende dyrlæger håndterer klienter, som ikke kan betale.

Du kan læse artiklen her: 'Dyrlægens dilemma - en undersøgelse af, hvordan man i smådyrspraksis håndterer klienter, som ikke kan betale' (pdf)