1. maj 2012

Løse søer - en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd

Denne rapport er led i et større forskningsprojekt; 'Løse søer - markedsdrevet dyrevelfærd', og er udfærdiget på baggrund af en undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Formålet med undersøgelsen er, at mulighederne afsøges for, ad frivillighedens vej, at komme nærmere målet om 100 procent løsgående søer i svineproduktionen. Fokus er således på at fremme løse søer baseret på, at landmændene producerer specialprodukter, og at forbrugerne kvitterer ved at efterspørge disse, typisk noget dyrere, produkter.

Du kan læse rapporten fra 2012 her: 'Løse søer - en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd' (pdf)