20. oktober 2022

Benchmark for dyrevelfærd

Malkekøer. Foto: Colourbox.com
📷 Colourbox.com

Siden 2018 har en række forskere ved KU arbejdet på at udvikle en ny metode til estimering af dyrevelfærd på nationalt niveau inden for de vigtigste dyrearter i dansk husdyrproduktion. Metoden gør det muligt at sammenligne den samlede effekt af forskellige velfærdsinitiativer inden for hver husdyrart i form af henholdsvis lovgivning og markedsdrevet dyrevelfærd mellem forskellige lande. Samtidig kan dyrevelfærdsniveauet vurderes i relation til både den nationale produktion og det nationale forbrug. 

Indtil videre er metoden anvendt på grise, slagtekyllinger og malkekvæg i fem lande, Danmark, Nederlandene, Storbritannien, Sverige og Tyskland.

Du kan læse mere om metoden her: Benchmark for dyrevelfærd

Emner