9. februar 2022

Lovgivning om opdræt og hold af familiehunde - hvordan ligger Danmark i forhold til andre lande?

Danmark har en meget omfattende og detaljeret lovgivning, når det drejer sig om at sikre velfærden hos landbrugs- og forsøgsdyr. Når det kommer til familiedyrene, herunder hundene, er der meget mindre lovgivning. Er dette unikt for Danmark – eller er det noget, vi har til fælles med de lande, som vi normalt sammenligner os med? Dette spørgsmål forsøger vi i denne artikel at besvare baseret på resultaterne fra et projekt, hvor vi sammenlignede lovgivningen vedrørende hunde i 11 lande.

Artiklen er skrevet af I. Meyer, S.S. Andersen, B. Forkman, S.S. Nielsen og P. Sandøe og er publiceret i Dansk Veterinærtidsskrift, 2022.

Læs hele artiklen her.

En mere omfattende præsentation af projektets resultater findes i en artikel af samme forfattere, som er publiceret i online-udgaven af Dansk Veterinærtidsskrift, kan findes her.