1. marts 2017

Domesticeringens byrde - resultater fra et repræsentativt studie af velfærden hos privatejede katte i Danmark

Af Peter Sandøe, Annika P. Nørspang, Björn Forkman, Charlotte R. Bjørnvad, Sara V. Kondrup & Thomas B. Lund.

Katte, der holdes som familiedyr, kan lide af en række velfærdproblemer som konsekvens af måden, hvorpå de holdes, passes og bliver avlet. Der eksisterer dog ikke nogen repræsentative studier, som relaterer disse faktorer til den faktiske forekomst af velfærdsproblemer hos katte, der holdes som familiedyr. Formålet med den undersøgelse, som vi fortæller om i denne artikel bragt i Dansk Veterinærtidsskrift marts 2017, er at udfylde dette hul i forskningen. 

Du kan læse artiklen her: 'Domesticeringens byrde - resultater fra et repræsentativt studie af velfærden hos privatejede katte i Danmark' (pdf)