19. maj 2022

Herreløse katte i Danmark - Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd?

Grå kat med grønne øjne
📷 M-Production // Colourbox.com

Af Peter Sandøe1,2, Helene Brøgger Nielsen1, Ida Sofie Thuesen1, Jørgen S. Agerholm3, Helene Ane Jensen1, Helena Mejer1, Henrik Meilby2 og Søren Saxmose Nielsen1

1Institut for Veterinær­ og Husdyrvidenskab, KU SUND 
2Institut for Fødevare­ og Ressourceøkonomi, KU SCIENCE
3Institut for Klinisk Veterinærmedicin, KU SUND

(Bragt i Dansk Veterinærtidsskrift, maj 2022) 

Uddrag

Næst efter hunden er katten det mest udbredte familiedyr i Danmark. Her lever dog også katte, som ikke er familiedyr. Det er de såkaldte herreløse katte, der groft sagt kan opdeles i to grupper: de socialiserede og de ikke-socialiserede. De socialiserede herreløse katte er født og opvokset tæt på mennesker. De er typisk blevet socialiseret til mennesker i den sensitive periode, som løber, fra de er to til de bliver syv uger gamle. De ikke-socialiserede herreløse katte er derimod født og opvokset uden tæt kontakt til mennesker. Disse katte er »vilde« i den forstand, at de som udgangspunkt holder afstand til mennesker og ikke kan håndteres.

Der har indtil nu været sparsom forskningsbaseret viden om antallet af og velfærden hos de herreløse katte. Dette har dog ikke forhindret, at der har figureret tal og stærke synspunkter. Justitsministeriet nedsatte i 1987 et udvalg til at forbedre den dyreværnslov, som gik forud for den nuværende dyrevelfærdslov. Udvalget skrev i sin betænkning fra 1988 følgende:

»Der findes ingen officielle oplysninger om antallet af katte i Danmark. Udvalget skønner dog, at der findes omkring 500.000 vilde katte i byer og sommerhusområder. Der er ofte tale om katte, der på et tidspunkt er erhvervet som kæledyr, men som
siden er blevet overladt til sig selv. De er ofte syge og forkomne på grund af kulde og mangel på føde«. (Justitsministeriet, 1988).

Der lever som bekendt ikke egentlige vildkatte i Danmark – så det, der i citatet omtales som »vilde« katte, er efter alt at dømme ikke-socialiserede herreløse katte. Disse tal og synspunkter, som ikke på nogen måde var underbygget med referencer eller argumenter, er siden videregivet, som om de var udtryk for etablerede kendsgerninger. Påstanden om de 500.000 »vilde« katte bliver stadig jævnligt gengivet af både dyrevelfærdsorganisationer og dyrlæger; og det samme gør oplysningen om, at en stor del af de herreløse katte er syge og forkomne.

I denne artikel og i en tilhørende længere online-version (Sandøe et al. 2022) præsenterer vi resultater fra Projekt »Vildkat« angående de to centrale spørgsmål vedrørende de herreløse katte: Hvor mange er der af dem? Og hvor omfattende er deres velfærdsproblemer? For det første spørgsmåls vedkommende ser vi på antallet af både socialiserede og ikke-socialiserede herreløse katte, mens vi for det andet spørgsmåls vedkommende fokuserer på velfærden hos de ikke-socialiserede katte.

Svaret på det første spørgsmål baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse på tværs af Danmark; mens svaret på det andet spørgsmål bygger på obduktioner af herreløse ikke-socialiserede katte. Resultaterne er publiceret i to fagfællebedømte artikler, som er udgivet i tidsskriftet Animals (Nielsen et al., 2022; Thuesen et al., 2022). Hensigten er her at give en sammenfattende præsentation af forskningen og dens resultater med et specifikt dansk perspektiv.

Læs hele artiklen her: Herreløse katte i Danmark: Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd? (pdf)

Den udvidede online artikel kan læses her: Herreløse katte i Danmark: Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd? (URL)


Referencer

Justitsministeriet, 1988. Betænkning om dyreværn. Afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet den 19. november 1987 (Betænkning nr. 1154).

Nielsen, H.B., Jensen, H.A., Meilby, H., Nielsen, S.S., Sandøe, P., 2022. Estimating the population of un­ owned free­ranging domestic cats in Denmark using a combination of questionnaires and GPS tracking. Animals 12, 920.

Sandøe, P., Nielsen, H.B., Thuesen, I.S., Agerholm, J.S., Jensen, H.A., Mejer, H., Meilby, H., og Nielsen, S.S. (2022). Herreløse katte i Danmark: Hvor mange er der, og hvordan er deres velfærd? https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2022/nr-05/herreloese-katte-i-danmark-hvor-mange-er-der-og-hvordan-er-deres-velfaerd/ (tilgået den 23. maj, 2022) 

Thuesen, I.S., Agerholm, J.S., Mejer, H., Nielsen, S.S., Sandøe, P., 2022. How serious are health­related welfare problems in unowned unsocialised domestic cats? A study from Denmark based on 598 necropsies. Animals 12, 662.