20. april 2017

Bulldog-paradokset

Af Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet

(Trykt i 'Weekendavisen' den 21. appril 2017)

Hidtil har det været en udbredt opfattelse, at problemer med usunde racehunde alene skyldes kyniske avlere. Resultater fra en dansk undersøgelse peger dog på, at ansvaret for problemet også i høj grad ligger hos dem, der efterspørger de usunde racehunde.

Selv om det er almindeligt kendt, at en stor del af de franske bulldogs lider af arveligt betingede sundhedsproblemer – herunder en høj forekomst af invaliderende vejrtrækningsproblemer relateret til deres ekstremt flade snuder – er disse hunde meget populære verden over. Dette er umiddelbart et paradoks: Hvorfor skulle en hundeelsker ønske sig en syg hund?

På en international konference sammenlignede jeg engang efterspørgslen efter franske bulldogs med efterspørgslen efter biler og spurgte: ”Kan man forestille sig en stor og voksende efterspørgsel efter en bil, som er dyr i anskaffelse og forsikring, som ofte skal til mekanikeren, og som ikke holder ret længe?”. En deltager rakte hånden i vejret og sagde: ”Jeg er fra Italien, og sådan en bil har vi allerede; den hedder Alfa Romeo”. Deltageren ramte hovedet på sømmet.

En række tidligere studier har foreslået forskellige årsager til, hvorfor kommende hundeejere føler sig tiltrukket af bulldogs og andre hunderacer med ekstreme karaktertræk: Nogle undersøgelser peger på, at mediernes dyrkelse af specifikke hunderacer, fx bulldogs, der som italienske sportsvogne hyppigt optræder i reklamer og film, giver dem et image af at være smarte og moderne og derfor attråværdige. Andre undersøgelser viser endvidere, at hundes særprægede udseende kan understøtte den enkelte ejers mere eller mindre bevidste ønske om at sætte sig selv i scene som en interessant person. Endelig er der psykologisk forskning, som peger på, at mennesker bliver tiltrukket at ansigter, der som bulldoggens har infantile træk i form af et rundt hoved, en flad snude og store øjne.

Hidtil er det dog ikke blevet undersøgt, hvilke motiver kommende hundeejere faktisk har for at anskaffe sig en hund af en bestemt race, og hvilken relation og tilknytning de har til deres hund. Det har jeg, sammen med en række kolleger, forsøgt at råde bod på i form af en undersøgelse, som for nylig blev offentliggjort i det internationale tidsskrift PLOS ONE. (Artiklen kan findes på dyreetik.dk).

Kravet om, at alle danske hunde skal registreres i et samlet register, Dansk Hunderegister, gav os en enestående mulighed for at indsamle data. Baseret på oplysningerne i Dansk Hunderegister kunne vi distribuere et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af ejere af franske bulldogs, chihuahuaer, cavalier king charles spaniels og cairn terriere i Danmark. Ved hjælp af dette spørgeskema undersøgte vi blandt andet ejernes motivationer forud for anskaffelsen af deres hund, sammenhængen mellem ejernes oplevelser af hundens sundheds- og velfærdsproblemer og deres tilknytning til hunden, samt ejernes intentioner om at anskaffe sig en ny hund af samme race.

De fire racer, der indgik i undersøgelsen, er alle små familiehunde. Fælles for tre af de valgte racer, franske bulldogs, chihuahuaer og cavalier king charles spaniels er, at de på forskellig måde lider under avlsrelaterede velfærdsproblemer. Franske bulldogs har som nævnt en øget risiko for at få vejrtrækningsproblemer og har en række andre arvelige defekter, som betyder, at de i henhold til data fra det svenske forsikringsselskab Agria i gennemsnit har dobbelt så stor risiko for at skulle til dyrlægen som andre hunde. Chihuahua er en modehund, der er ekstremt lille, og den har som følge heraf forskellige velfærdsmæssige udfordringer; mens cavialier king charles spaniels i kraft af indavl lider af en øget forekomst af bl.a. en livstruende hjertesygdom. Cairn terriere blev valgt som en slags kontrolgruppe, da de hverken har et fladt hoved eller er specielt små eller nuttede, og da de ifølge data fra Agria er relativt sunde og lever relativt længe sammenlignet med de andre racer.

Vores undersøgelse viste interessante forskelle mellem, hvad der havde motiveret ejere af de fire racer til at anskaffe sig deres hund. Således angav ejere af både franske bulldogs og cavalier king charles spaniels i høj grad at være motiveret af hundens udseende og personlighed. Når det kom til racens egenskaber, herunder dens sundhed, så scorede ejere af cairn terriere derimod højt, mens ejere af franske bulldogs og chihuahuaer scorede lavt.

Det viste sig – som forventet i forhold til de data, vi i forvejen havde fra Agria – at ejere af cairn terriere oplevede færre sundhedsproblemer hos deres hunde og brugte færre penge på dyrlægeregninger end ejere af de andre racer. Også som forventet scorede franske bulldogs højest på begge punkter.

På den baggrund kunne man forledes til at tro, at der var stor fortrydelse hos ejerne af de mindre sunde hunde. Det var dog ingenlunde tilfældet. Således fandt vi, at de ejere af cavalier king charles spaniels og chihuahuaer, som oplevede relativt høje niveauer af sundheds- og velfærdsproblemer hos deres hunde, samtidig havde en stærkere tilknytning til dem end ejere af mere sunde hunde af samme race. Samtidig havde oplevelser med sundheds- og velfærdsproblemer for ejere af cavalier king charles spaniels og chihuahuaer ikke nogen negativ effekt på deres ønske om at anskaffe sig en hund af samme race igen – snarere tværtimod.

Dog viste det sig, at ejere af franske bulldogs var mindre tilbøjelige til at købe en fransk bulldog igen, jo mere syg hunden var. Dette giver desværre ikke grund til at tro, at efterspørgslen efter franske bulldogs vil falde over tid, da ejere af disse hunde i gennemsnit var dem, der var mest sikre på, at de igen ville købe en hund af samme race. Ejere af franske bulldogs sætter således så stor pris på deres hundes udseende og personlighed, at det i udgangspunktet opvejer de sundhedsproblemer, som knytter sig til racen.

Vores resultater har også betydning for dem, der som jeg synes, at det er en skam, at der ikke bliver gjort noget mere for at sikre avl af sunde hunde. Ser man det fra hundenes perspektiv, er der jo virkelig noget at hente, hvis man kunne sikre, at alle hunde blev avlet til at være lige så sunde, som cairn terriere er i dag. Hidtil har indsatsen på dette område i høj grad været rettet mod avlerne, ud fra en antagelse om, at det var kyniske avlere, som narrede uskyldige ejere til at anskaffe sig usunde hunde.

Som det fremgår af vores undersøgelse synes ansvaret for problemet dog i høj grad at ligge hos de kommende hundeejere. Derfor er der efter min opfattelse behov for at påvirke kommende hundeejere – og der skal mere end information til. Det drejer sig også om at ramme ned i hjertet af de holdninger og følelser, som knytter sig til billedet af en sød lille fransk bulldog.