8. marts 2017

Bulldog-paradokset

Af Peter Sandøe, professor ved Københavns Universitet

(Trykt i 'Hunden' den 16. marts 2017)

På en international konference sammenlignede jeg engang efterspørgslen efter franske bulldogs med efterspørgslen efter biler og spurgte: ”Kan man forestille sig en stor og voksende efterspørgsel efter en bil, som er dyr i anskaffelse og forsikring, som ofte skal til mekanikeren, og som ikke holder ret længe?” En deltager rakte hånden i vejret og sagde: ”Jeg er fra Italien, og sådan en bil har vi allerede; den hedder Alfa Romeo”. Deltageren ramte hovedet på sømmet: Selvom det er almindeligt kendt, at en stor del af de franske bulldogs lider af arveligt betingede sundhedsproblemer – herunder en høj forekomst af invaliderende vejrtrækningsproblemer relateret til deres ekstremt flade snuder – nyder disse hunde en stor popularitet verden over. Populariteten hænger sammen med hundens char- merende udseende, understøttet af mediers hyppige brug af billeder og videoklip med bulldogs.

Forskning, jeg sammen med en række kolleger netop har offentliggjort, understøtter denne forklaring på racens popularitet: Gennem et spørgeskema, som blev distribueret til ejere af Franske bulldogs og tre andre racer, undersøgte vi, hvad der motiverede ejerne til at købe deres hund, oplevelser af sundhedsproblemer hos hunden, samt intentioner om på ny at købe en hund af samme race.

Udseende og personlighed vægtes højt

Mens sundhed var af stor betydning for ejere af én af andre racer, var det primært hundens personlighed og særegne udseende, som betød noget for ejere af fransk bulldog. Samtidig var der flest blandt ejere af franske bulldogs, som gav udtryk for, at de helt sikkert (29,2%) eller sandsynligvis (28,1%) ville anskaffe sig en hund af samme race igen. Dette på trods af, at ejerne lå helt i top i forhold til årlige dyrlægeudgifter.

Det var dog trods alt sådan, at stor forekomst af helbredsproblemer hang sammen med en manglende lyst til at anskaffe sig en fransk bulldog igen. Antallet af ejere, der svarede, at de helt sikkert ville have fransk bulldog igen, faldt således til under det halve, når hundene havde to eller flere vedvarende sygdomsproblemer.

Styret af følelser

I lyset af disse resultater er det ikke længere paradoksalt, at franske bulldogs er populære, selvom racen plages af flere sundhedsproblemer, end mange andre racer. Ejerne sætter simpelthen så stor pris på deres hundes udseende og personlighed, at det i udgangspunktet opvejer de ulemper, der eventuelt måtte være forbundet med racen – på samme måde som Alfa Romeoen stadig har en stor fanskare. De gælder nok for mange af de ”ting”, vi mennesker anskaffer os – uanset om vi vil være ved det eller ej – at vores valg i højere grad er styret af følelser end af fornuft.

Det er klart, at DKK med sit fokus på avl af sunde hunde bør gøre noget ved bulldog-paradokset. Man kan, for eksempel gennem avl af lidt længere snuder, forsøge at forbedre sundheden hos franske bulldogs; men da 85% af de franske bulldogs i Danmark i 2016 blev opdrættet uden en DKK-stambog, er der tale om en opgave, hvor man også må forsøge at påvirke holdninger uden for egne rækker.

Læs mere om det omtalte studie her: Hvorfor køber folk ekstreme hunderacer med potentielle velfærdsproblemer?