ViD konference 2024: Hestes velfærd

Opstaldede heste der kigger ud // Dreamstime.com
📷 53939184 | Horse © Bukki88 | Dreamstime.com

Baggrund

Siden 2. verdenskrig har hestens rolle i Danmark ændret sig fra at være et arbejdsdyr til primært at være et familie-, hobby- og sportsdyr. I første omgang blev denne ændring set som ubetinget forbedring af livet for den typiske hest; men i stigende grad er der kommet fokus på velfærden hos heste.

I 1998 kom Det Dyreetiske Råd med en udtalelse om hold af heste, i forlængelse af hvilken der blev vedtaget lovgivning med en række krav til, hvordan heste skal holdes og passes. Udtalelsen indeholdt også opfordring til hestesporten om at mindske brugen af tvang ved træning af sportsheste og om at fastlægge etiske retningslinjer for brug af heste i sport.

I marts 2023 udgav Det Dyreetiske Råd en ny udtalelse om brug af heste til sport, hvori Rådet gennemgår velfærdsudfordringer i det moderne hestehold og nuværende sportsformater. Rådet anbefaler, at praksis og traditioner omkring hestesport evalueres i lyset af den viden, der er om hestes adfærd og velfærd i dag samt tidssvarende normer for hold og brug af dyr.  Rådet bringer en række forslag til forbedringer, herunder bl.a. øget uddannelse af personer med ansvar for heste, nytænkning af træning og brug af udstyr, øget fokus på hestens konflikt- og stressadfærd under konkurrencer samt højere grad af opfyldelse af hestens behov, herunder behovet for social kontakt og fri bevægelse. Rådets udtalelse kom godt et halvt år før to ’Operation X’-programmer skabte stor offentlig opmærksomhed ved at kaste kritisk lys på hestetræning hos en dansk eliterytter.

Formålet med konferencen

Formålet med konferencen, der afholdes af Videncenter for Dyrevelfærd i samarbejde med Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd, er at give en status på velfærden hos danske heste. Om formiddagen er der fokus på velfærd hos almindelige rideheste (privatheste og rideskoleheste), mens eftermiddagens program fokuserer på velfærd hos sportsheste.

Til en start vil der blive set nærmere på hestens adfærdsmæssige behov og de udfordringer, manglende opfyldelse af disse behov kan give i det moderne hestehold. Efterfølgende præsenteres hestens sundhedsmæssige behov og typiske sundhedsudfordringer samt nye resultater vedrørende rideskolehestes velfærd. Eftermiddagens program inkluderer to indlæg fra udenlandske forskere vedrørende brug af udstyr på sportsheste og internationale anbefalinger om brug af heste i sport. Der vil desuden være et foredrag om den nyeste forskning indenfor sportshestes konflikt- og stressadfærd. Endelig vil der være en præsensation af fotos, der har været med til at skabe debat om hestesporten i medierne verden over og en præsentation af udtalelsen fra Det Dyreetiske Råd.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor centrale aktører debatterer muligheder og etiske grænser for brug af heste i sporten.

Der vil være god tid til spørgsmål og diskussion efter hvert indlæg.