ViD-konference: Slut med husdyr i bur

So der kigger ud bag bur
📷 4144529 © Braendan Yong | Dreamstime.com

Kom til konference om muligheder og udfordringer ved slippe husdyr ud af bur og isolation. Videncenter for Dyrevelfærd afholder 9 november en konference i Musikhuset Aarhus om konsekvenser for dyrevelfærden af forventede ændringer i hold af husdyr, blandt andet  som følge af forventet ny EU lovgivning  om dyrevelfærd. Konferencen er gratis men med begrænset antal deltagere.

 

EU har i 2020 modtaget et ’European Citizen Initiative’, kaldet ’End of Cage Age (ECA)’. ECA var så populær blandt EU’s borgere at EU efterfølgende besluttede at få initiativet implementeret i kommende EU- lovgivning. Det betyder at systemer med dyr i bur, eller dyr der på anden måde holdes isoleret eller fikseret, bliver udfaset i EU.

Der skal således implementeres en række alternative systemer i dansk husdyrbrug. Denne VID-konference vil fokusere på hvad vi forventer at disse nye systemer giver af muligheder og udfordringer for husdyrenes velfærd.

 

 

Tid Indlægsholder Titel
9.00 Registrering og morgenmadsbuffet 
9.30 Jan Tind Sørensen, Aarhus Universitet Velkomst og introduktion til dagens tema
9.40 Nathalie Brichet, Københavns Universitet What is a cage in industrial animal production
10.10 Kornilia Zafeiropoulou, DG Sante EU Implementing the cage ban through legislation - possible options
10.40 Discussion
10.55 Kaffe
11.20 Anja Brinch Riber, Aarhus Universitet Udfasning af buræg – udfordringer og muligheder
11.50 Diskussion
12.00 Frokost
13.00 Lene Juul Pedersen, Aarhus Universitet Løse søer hele livet -udfordringer og muligheder
13.30 Margit Bak Jensen, Aarhus Universitet Gruppeopstaldning af kalve – muligheder og udfordringer
14.00 Diskussion
14.15 Kaffe
14.40 Panel diskussion Hvordan bliver ECA?
15.50 Björn Forkman, Københavns Universitet Afslutning

 

 

Konferencen er gratis men med begrænset antal deltagere.

Tilmelding senest 1. november 2023 via dette link:

Tilmelding til Slut med husdyr i bur (URL)