Offentligt møde: Etik i veterinær familiedyrspraksis

Kat efter operation. Foto: SophieMcAulay // Colourbox.com
📷 SophieMcAulay // Colourbox.com

Dyrlæger har en helt afgørende rolle i forhold til at sikre sundheden hos hunde, katte og andre familiedyr. Det sker gennem vaccinationer og andre forebyggende tiltag, og det sker gennem en bred vifte af stadigt mere avancerede diagnostiske og behandlingsmæssige tilbud, som bredt set er til stor gavn for både dyrene og deres ejere.

Samtidig står dyrlægerne i familiedyrspraksis sammen med dyrenes ejere over for en række veldokumenterede etiske udfordringer: Det gælder, når det kommer til at trække grænsen for, hvornår en behandling skal afsluttes, og det i stedet er tid at aflive dyret. Det gælder, når et dyr har behov for behandling, og ejeren gerne vil have dyret behandlet men ikke har de økonomiske midler til at betale for behandlingen. Det gælder, når en ejer tilsyneladende har forsømt et dyr, og dyrlægen overvejer, om ejeren skal meldes til politiet for vanrøgt af dyret. Det gælder, når dyrlægers beslutninger og autoritet udfordres af ejere på sociale medier eller baseret på oplysninger fra Dr. Google. Og denne liste kan fortsættes meget længere.

I de konkrete situationer vil de praktiserende dyrlæger oftest stå alene med sådanne etiske udfordringer. Det er derfor vigtigt, at der er et rum, hvor dyrlæger, engagerede dyreejere og andre med interesse for emnet sammen kan reflektere over udfordringerne og mulige veje til at håndtere dem.

På dette offentlige møde vil vi bidrage til at skabe et sådant rum ved at:

 1. sætte ord på en række af de etiske udfordringer,
 2. præsentere viden om forskelle i holdninger til håndtering af udfordringerne både blandt dyrlæger og ejere og
 3. give deltagerne lejlighed til at reflektere over og diskutere de bedste måder at håndtere udfordringerne på.

Oplægsholdere

Adjunkt Søren Stig Andersen, dyrlæge og lektor Maja Arendt, dyrlæge Christine Fossing, dyrlæge Mette Halck, dyrlæge og medlem af Dyreetisk Råd Pernille Hansen, lektor Thomas Bøker Lund, dyrlæge og professor Lise Nicolic Nielsen, dyrlæge og post.doc. Svenja Springer.

Ordstyrer

Professor Peter Sandøe

 

Deltagelse, inklusive frokost og forfriskninger, er gratis, men kræver forudgående tilmelding. Prioritering af deltagere sker efter først til mølle-princippet.

Deltagelse i arrangementet udløser 5 CPD-point. Dyrlæger, som er medlemmer af DDD, Faggruppe Familiedyr, kan registrere CPD-point på portalen CPD-Online | Den Danske Dyrlægeforening (ddd.dk).

Tilmeldingsfrist: onsdag 8. november 2023

TilmeldingEtik i veterinær familiedyrspraksis

 

I løbet af dagen arbejdes der med en række temaer på baggrund af mundtlige oplæg, interaktive diskussionsspørgsmål rettet til publikum via programmet Kahoot, og diskussioner i plenum.

Kl. 09.30-9.40

 • Dyrlæge og formand for Faggruppe Familiedyr i Den Danske Dyrlægeforening Christine Fossing: Velkomst

Kl. 09.40-10.00

 • Professor og leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd Peter Sandøe: Hvad er veterinær etik og hvad er de særlige udfordringer i familiedyrspraksis?

Tema: Grænser for behandling?

Kl. 10.00-11.15

 • Dyrlæge og lektor Maja Arendt: Grænser for behandling af cancerpatienter
 • Dyrlæge og medlem at Dyreetisk Råd Pernille Hansen: Grænser for behandling ved adfærdsproblemer
 • Lektor Thomas Bøker Lund: Hvor langt rækker klienternes betalingsvilje, og hvad betyder sygeforskringer? Belyst ud fra en international spørgeskemaundersøgelse

Tema: Hvornår skal dyrlægen ringe til politiet?

Kl. 11.15-12.00

 • Adjunkt Søren Stig Andersen: Hvad siger dyrevelfærdsloven?
 • Panel bestående af dyrlægerne Maja Arendt, Mette Halck og Pernille Hansen

Frokost

Kl. 12.00-12.45

Tema: Hvordan håndterer dyrlægerne at blive udfordret af Dr. Google eller på de sociale medier?

Kl. 12.45-13.30

 • Dyrlæge og post.doc. Svenja Springer: Presentation of responses from international surveys of both veterianarians and clients

Tema: Den sociozoologiske skala – er det OK, at nogle dyr får bedre behandling end andre?

13.30-14.15

 • Dyrlæge og ph.d.-studerende Mette Halck: Udfordringer i forhold til at sikre en tilstrækkelig god behandling af kaniner og andre eksotiske familiedyr
 • Lektor Thomas Bøker Lund: Hund versus kat? Belyst ud fra en international spørgeskemaundersøgelse

Kaffepause

Kl. 14.15-14.45

Tema: Er dyrlægerne altid gode nok til at lytte til klienterne?

Kl. 14.45-15.30

 • Dyrlæge og professor Lise Nicolic Nielsen og dyrlæge og adjunkt Janne Graarup-Hansen Lyngby: Forskelle i opfattelsen af GI-lidelser belyst ud fra interviews med klienter og dyrlæger
 • Dyrlæge og post.doc. Svenja Springer: How clients and veterinarians view their relation based on an international survey

Afsluttende debat

Kl. 15.30-16.00