ViD seminar 2022 - Avl af racehunde

Cavalier King Charles spaniel
📷 Anna Vitorta // Colourbox.com

Der har i mere end ti år været stor fokus på de avlsrelaterede velfærdsproblemer, som avlen af racehunde kan give anledning til. Problemerne bunder dels i avl for ekstreme fysiske fænotyper, fx avl af franske bulldogs og andre racer med korte snuder, dels i akkumulation af arvelige sygdomme indenfor lukkede populationer, som fx Cavalier King Charles Spaniels, der er disponeret for en arvelig hjertelidelse. På trods af den store opmærksomhed, er der ikke sket ret meget. Fx var franske bulldogs i 2021 den fjerde mest populære race målt i nyregistrerede hvalpe i Dansk Hunderegister.

Årets seminar i Videncenter for Dyrevelfærd arrangeres i samarbejde med Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd. Formålet med seminaret er at bidrage til at diskutere mulige løsninger på problemer med avlsrelaterede velfærdsproblemer hos hunde.

 

Der har i mere end ti år været stor fokus på de avlsrelaterede velfærdsproblemer, som avlen af racehunde kan give anledning til. Problemerne bunder dels i avl for ekstreme fysiske fænotyper, fx avl af franske bulldogs og andre racer med korte snuder, dels i akkumulation af arvelige sygdomme indenfor lukkede populationer, som fx cavalier king charles spaniels, der er disponeret for en arvelig hjertelidelse. Endelig er der i nogle racer observeret velfærdsproblemer relateret til hundenes adfærd, eksempelvis overdreven frygtsomhed hos langhårede collier.

På trods af den store opmærksomhed, er der ikke sket ret meget. Fx var franske bulldogs i 2021 den fjerde mest populære race målt i nyregistrerede hvalpe i Dansk Hunderegister. Dette på trods af, at en nyere dansk undersøgelse har vist, at over 40% af de franske bulldogs har arveligt betingede åndedrætsproblemer. Den danske dyrevelfærdslov giver fødevareministeren bemyndigelse til at tage initiativer på området – hvilket hidtil ikke er sket. Anderledes ser det ud i andre europæiske lande. Fx har Nederlandene og Tyskland indført ny lovgivning, som bl.a. er rettet mod bulldogs; og i Norge er der faldet en dom (som i mellemtiden er blevet anket), som bl.a. sætter stop for, at en række navngivne opdrættere kan avle på engelske bulldogs og cavalier king charles spaniels.

 

12.30-13.00: Ankomst og kaffe
13.00-13.10: Introduktion til dagens program ved ordstyrer professor Peter Sandøe
13.10-13.30: Avl af hunde med negative konsekvenser for sundhed og velfærd – problemernes omfang og årsager ved professor Merete Fredholm
13.30-13.50: Lovgivningsmæssige initiativer til at modvirke usund avl – en sammenligning på tværs af lande ved adjunkt Iben Meyer
13.50-14.10: The Dutch experience of regulating the breeding of brachy dogs ved Assistant Professor Marjan van Hagen, Utrecht University
14.10-14.40: Kaffe- og kagepause med mulighed for uformelle interaktioner
14.40-14.50: Oversigt over andre former for initiativer ved lektor Camilla S. Bruun
14.50-15.10: Forbedring af hjertesundheden hos Cavalier King Charles Spaniels ved repræsentanter for Cavalierklubben og professor Lisbeth Høier Olsen
15.10-15.30: Præsentation af initiativ til at fremme avl af brachycephale (kortsnudede) hunde uden vejrtrækningsproblemer ved seniordyrlæge Ragnhild Skogstrøm Gundersen
15.30-16.20: Paneldebat med deltagelse af dyrlæge Christine Fossing (Den Danske Dyrlægeforening), formand Jørgen Hindse (Dansk Kennel Klub) og familiedyrschef Jens Jokumsen (Dyrenes Beskyttelse)
16.20-16.30: Afrunding af mødet ved Peter Sandøe

 

Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding. Du kan tilmelde dig ViD seminaret 2022 her:
Tilmelding til ViD seminar 2022

Sidste tilmeldingsdato er 11. oktober 2022 kl. 16.00.

Der er mulighed for at deltage online.