Vid konference 2022: Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne dyrevelfærdsinitiativer

Æg anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
📷 Sara Kondrup

Markedsdrevne initiativer til at fremme god dyrevelfærd, fx i form af mærkning på æg, har eksisteret siden 1980erne. Sådanne mærker vandt senere stærkt frem på kød og andre animalske produkter i bestemte lande såsom Storbritannien og Nederlandene. I Danmark tog udviklingen for alvor fart i 2017 med indførelsen af Dyrevelfærdsmærket på svinekød – et mærke, som efterfølgende også er blevet udbredt til kyllingekød, mejeriprodukter samt kalve og oksekød.

Formålet med konferencen er at give en status på udviklingen af markedsdrevet dyrevelfærd inden for produktion af kyllingekød, svinekød, mælk og andre mejeriprodukter samt kalve- og oksekød. Dette vil ske med udgangspunkt i resultater fra det såkaldte Benchmark-projektet, hvor forskere estimerer effekten af forskellige dyrevelfærdsinitiativer i Danmark og fire andre europæiske lande. Samtidig vil der blive lagt op til en diskussion af fremtidsmuligheder, herunder vedrørende balancen mellem lovbestemt og markedsdrevet dyrevelfærd.

På konferencen vil der være tre hovedsessioner - én for hver af de tre produktionsgrene. Der vil være bidrag fra jordbrugsøkonomer, herunder en fra Nederlandene, som vil fortælle om deres gode erfaringer med at få løftet dyrevelfærden for det svinekød, der sælges i supermarkederne. Der vil endvidere være bidrag fra repræsentanter for myndighederne, de relevante grene af landbruget, detailhandelen og dyrevelfærdsorganisationer.

ViD konferencen 2022 holdes som et heldagsmøde. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

Alle oplæg vil blive optaget og gjort tilgængelige på ViD’s hjemmeside og her på dyreetik.dk.

9.30-10.00: Ankomst og kaffe

Introduktion til dagen

10.00-10.15: Velkomst ved Veterinærdirektør Charlotte Vilstrup, Fødevarestyrelsen og præsentation af dagens program ved professor Peter Sandøe, KU
10.15-10.35: Det Statskontrollerede Dyrevelfærdsmærke – og hvad sker der på EU-niveau i forhold til dyrevelfærdsmærkning? ved fuldmægtig Christina Nygaard, Fødevarestyrelsen

Status og perspektiver for slagtekyllinger

10.35-10.50: Status for dyrevelfærden i dansk produktion og forbrug af kyllingekød sammenlignet med fire andre lande ved lektor Tove Christensen / seniorrådgiver Henning Otte Hansen, KU
10.50-11.05: Markedsdrevet dyrevelfærd i den europæiske kyllingeproduktion, branchens synsvinkel ved Birthe Steenberg, generalsekretær i den europæiske slagtefjerkræorganisation, AVEC
11.05-11.20: Markedsdrevet dyrevelfærd i kyllingeproduktionen, en dyreværnsorganisations synsvinkel ved Thorbjørn Schiønning, kommunikationschef i Anima
11.20-11.50: Diskussion og spørgsmål
11.50-12.00: STRÆKKE-BEN PAUSE

Status og perspektiver for svinekød

12.00-12.30: Market driven pig welfare – the Dutch experience ved svineproduktionsøkonom Robert Hoste, Wageningen Economic Research
12.30-13.30: FROKOST
13.30-13.45: Status for dyrevelfærden i dansk produktion og forbrug af svinekød sammenlignet med fire andre lande ved Tove Christensen / Henning Otte Hansen
13.45-14.00: Carcass balance og andre økonomiske udfordringer for markedsdrevet svinevelfærd, seniorrådgiver ved Jakob Vesterlund Olsen, KU
14.00-14.15: Kan dyrevelfærd i den danske svineproduktion indbringe en merpris på eksportmarkederne? ved lektor Sigrid Denver, KU
14.15-14.30: Markedsdrevet dyrevelfærd i den danske svineproduktion, branchens synsvinkel ved direktør Claus Hein, Friland.
14.30-14.45: Markedsdrevet dyrevelfærd i svineproduktionen, en dyreværnsorganisations synsvinkel ved direktør Britta Riis, Dyrenes Beskyttelse
14.45-15.15: Diskussion og spørgsmål
15.15-15.40: KAFFEPAUSE

Status og perspektiver for mælk, andre mejeriprodukter samt kalve- og oksekød

15.40-15.55: Status for dyrevelfærden i dansk produktion og forbrug af mælk og andre mejeriprodukter sammenlignet med fire andre lande ved Tove Christensen / Henning Otte Hansen
15.55-16.10: Markedsdrevet dyrevelfærd i den danske produktion af mælk, samt kalve- og oksekød, branchens synsvinkel ved direktør Ida Storm, L&F Kvæg
16.10-16.30: Markedsdrevet dyrevelfærd, detailhandelens synsvinkel ved CSR-chef Thomas Roland, COOP
16.30-17.00: Diskussion, spørgsmål og afslutning af mødet

 

Deltagelse er gratis, men der er begrænset antal pladser og deltagelse forudsætter tilmelding.

Du kan tilmelde dig her:
ViD konference 2022: Dyrevelfærdsmærker og andre markedsdrevne initiativer til at fremme god dyrevelfærd i husdyrproduktionen – status og perspektiver

Sidste tilmeldingsdato er 7. november 2022 kl. 16.00.