Offentligt møde: Velfærd for kaniner og gnavere, der holdes som familiedyr

Grå kanin i halm. Foto: Jolanta Mayerberg / Colourbox.com
📷 Jolanta Mayerberg // Colourbox.com

Kaniner og en række gnavere, ikke mindst marsvin, er populære familiedyr i Danmark: Ifølge en undersøgelse gennemført 2021 var hver gruppe dyr repræsenteret i 3% af de danske familier. Det er blevet populært at holde såkaldte frikaniner, der lever under frie forhold sammen med voksne mennesker. Hovedparten af kaniner bliver lige som hovedparten af marsvinene dog anskaffet til børn, og mange af dem lever under forhold og passes på måder, som ikke er optimale for deres velfærd.

Formålet med dette offentlige møde er at præsentere ny viden om de forhold, dyrene lever under, pege på lovgivningsmæssige udfordringer og at præsentere idéer om, hvordan dyrene bedst holdes og passes. Til slut vil der være en paneldiskussion, hvor muligheder for ny lovgivning og andre initiativer til at forbedre dyrenes velfærd vil blive drøftet.

Mødet arrangeres af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd i samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening.

 

Velkomst

9.30-10.00: Ankomst. Kaffe/the og forfriskninger
10.00-10.10: Velkomst, Peter Sandøe, leder af Center for Forskning i Velfærd hos Familiedyr, Københavns Universitet

Status på hold af familiekaniner i DK

10.15-10.35: Hold af kaniner (og gnavere) og ejernes tilknytning. Resultater fra spørgeskemaundersøgelser i Danmark, Storbritannien og Østrig, Thomas Bøker Lund, Lektor, Københavns Universitet 
10.40-11.00: Under hvilke forhold lever kaniner i danske familier?, Cecilie Ravn Skovlund, erhvervsPhD-studerende, Københavns Universitet
11.00-11.15: Kort pause

Lovgivning af betydning for kaniner og gnavere holdt som familiedyr

11.15-11.35: EU-forordningen om veterinære lægemidler - status og betydning for sikring af god veterinær behandling af kaniner og gnavere, Christine Fossing, seniordyrlæge og formand for DDDs Faggruppe Familiedyr
11.40-12.00: Status på lovgivning for beskyttelse af kaniner - benchmarking ml. fire Europæiske lande, Prof. Björn Forkman, Københavns Universitet
12.00-12.30: Frokostpause – der bliver serveret en sandwich eller en salat

Sundhedsproblemer, stressfri håndtering og træning

12.30-12.50: Fodring, fedme og fedmerelaterede sygdomme hos kaniner, Mette Halck, Fagdyrlæge, Master of Exotic Companion and Hobby Animal Medicine, AniCura Københavns Dyrehospital, Bestyrelsesmedlem Faggruppe Familiedyr (DDD)  
12.55-13.15: Avlsrelaterede sygdomme hos kaniner i smådyrsklinikken, Katie Svane Lindhe, dyrlæge, klinikchef og ejer af Dyrlægehuset Farum
13.20-13.40: Træning som værktøj til bl.a. berigelse og stressfri håndtering af gnavere og kaniner – kan vi lære noget af, hvad der sker inden for forsøgsdyrsområdet?, Dorte Bratbo Sørensen, Lektor, Københavns Universitet 
13.40-14.05: Kaffe-, the- og kagepause

Sociale behov samt sammenføring - marsvin og kaniner

14.05-14.25: Socialbehov og adfærd hos marsvin, Mette Lybek Rueløkke, Seniordyrlæge, Københavns Universitet
14.30-14.50: Hensigtsmæssigt socialhold samt sammenføring af kaniner, Ditte Rich Stærk, veterinærstuderende (KU), klinikassistent Dyrlægehuset Farum og Næstformand hos Kaninværnet

Paneldebat

14.55-15.50: Med deltagelse af Mette Halck (Den Danske Dyrlægeforening), Bengt Holst (Dyreetisk Råd), Jens Jokumsen (Dyrenes Beskyttelse), Rasmus Svoldgaard (Kaninværnet), Dan Nürnberg (Brancheforeningen Fokus på Dyr), og Susanne Grundvad Jessen (Danmarks Kaninavlerforening). Ordstyrer: Peter Sandøe
15.50-16.00: Afrunding og tak for i dag, Peter Sandøe

 

 

Deltagelse er gratis, men forudsætter tilmelding.

Du kan tilmelde dig her:
Offentligt møde: Velfærd for kaniner og gnavere, der holdes som familiedyr

Sidste tilmeldingsdato er 24. oktober 2022 kl. 11.00.

Der er mulighed for at deltage fysisk eller online.