Forsknings- og udviklingsprojekter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Dyreetik > Forskningsprojekter

Forsknings- og udviklingsprojekter

På denne side kan du finde informationer om udvalgte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på dyrevelfærd. Projekterne finansieres gennem eksterne projektbevillinger fra offentlige og private kilder i Danmark.  

Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd

Svineafgiftsfonden har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd - muligheder for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd'. Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke. Projektet gennemføres 1. januar 2018 - 31. december 2019. Projektansvarlig er professor Peter Sandøe.

Læs mere på projektets hjemmeside


Krydsninger med ulovlige hunde 

Miljø- og Fødevareministeriet har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Krydsninger med ulovlige hunde - hvor går grænsen?'. Projektet skal danne baggrund for en informeret beslutning om, hvordan forbuddet mod krydsninger med de forbudte hunderacer skal håndteres. Projektet gennemføres 1. januar 2017 - 31. december 2018, og der vil blive publiceret mindst to videnskabelige artikler på baggrund af resultaterne. Projektansvarlig er professor Peter Sandøe.

Vi håber at kunne tiltrække specialestuderende fra veterinærstudiet (over to omgange i studieåret 2017-18, hhv. blok 1-2 og blok 3-4) til at hjælpe os med at gennemføre projektet. Der vil dels være specialeemner, som er fokuseret på genetikken hos hundene, og dels specialeemner, som er fokuseret på at måle og forstå evt. ”aggressiv” adfærd hos hundene. 

Læs mere på projektets hjemmeside.  


Hundeavl og -velfærd

Videncenter for Dyrevelfærd har finansieret forskningsprojektet 'Avl for forbedret velfærd hos racehunde', der har til formål at øge mulighederne for at forebygge avlsbetingede velfærdsproblemer hos racehunde. 

Projektet er gennemført i 2014-2015 med en afsluttende offentlig workshop i september 2015. Projektansvarlig har været professor Peter Sandøe.

De opnåede resultater kan ses på projektets hjemmeside


Markedsdrevet dyrevelfærd - Løse søer

Svineafgiftsfonden har bevilget et tilskud til forskningsprojektet 'Markedsdrevet dyrevelfærd - Løse søer'. Projektet undersøger mulighederne for at fremme produktionssystemer med frie søer og afdække forbrugeres holdninger hertil samt betalingsvilje ift. de øgede omkostninger i produktionen.

Projektet er gennemført i 2012-2013 med en afsluttende offentlig workshop i februar 2014. Projektansvarlig har været professor Peter Sandøe.

De opnåede resultater kan ses på projektets hjemmeside.