Baggrund – Københavns Universitet

Baggrund

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for værdiskabelse gennem udvikling af indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd. En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer (2017) viser, at mange danskere vægter dyrevelfærd højt, men at andre konkurrerende hensyn såsom smag og pris vejer tungt i købsøjeblikket. Endvidere nævnes, at lav prioritering af dyrevelfærd i købsøjeblikket kan bunde i manglende synlighed. Samtidig kan den væsentligt højere pris være en barriere for afsætning af high-end specialprodukter, hvor dyrevelfærden er synlig.

Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærke

I de seneste år er der derfor i Danmark og  på flere andre vestlige markeder kommet øget fokus på at udvikle dyrevelfærds-produkter inden for rammerne af indendørs svineproduktion (Christensen et al. 2014a).  I Danmark er der således for nyligt indført to nye dyrevelfærdsmærker, som i modsætning til tidligere danske dyrevelfærdsmærker også indeholder produkter baseret på ren indendørs svineproduktion. Det ene er Fødevarestyrelsens mærke Bedre Dyrevelfærd, og det andet er COOP’s dyrevelfærdshjerte.

I flere andre vesteuropæiske lande, bl.a. Tyskland, har der ligeledes inden for de seneste år været en række tiltag til nye dyrevelfærdsmærker, som anpriser forbedrede forhold for dyrene i indendørs produktion (Christensen et al. 2014b). Det er dog et åbent spørgsmål, hvordan forbrugerne vil modtage disse mærker, hvilke muligheder de skaber for svineproducenterne, og om der er mulighed for synergieffekter i forhold til afsætning af velfærdssvinekød på hhv. hjemmemarkedet og nærmarkederne. Værdiskabelsen afhænger af, hvad de forskellige typer af velfærdsforbedringer koster landmændene, hvor meget af grisen der kan sælges som velfærdssvinekød, hvad forbrugerne vil betale for, og hvad detailkæderne prioriterer.

Disse spørgsmål undersøges med udgangspunkt i eksisterende dyrevelfærdsmærkningsordninger på svinekød. Projektet tager således som udgangspunkt, at produktionen skal være lønsom for landmænd og slagterier, og at den skal imødekomme efterspørgslen hos forbrugere og detailkæder i Danmark, Sverige og Tyskland.

Coops dyrevelfærdsmærke

Projektets forventede bidrag

På kort sigt forventes det, at projektet bidrager til at øge interessenternes viden om produktionsomkostninger, afsætningspotentiale og mulighederne for markedsføring af svinekødsprodukter fra indendørsproducerede velfærdsgrise. Det forventes, at projektets resultater er vigtigt input til at identificere muligheder for, at danske svinekødsprodukter fra indendørs produktionssystemer med øget fokus på dyrevelfærd kan øge/opnå markedsandele på både det danske marked og på nærmarkederne Sverige og Tyskland – kort sagt, øge markedsadgang gennem værdiskabelse. Dermed bidrager projektet både til at højne dyrevelfærd i dansk svineproduktion, forbedre bytteforholdet gennem øget viden om omkostninger og efterspørgsel – og derigennem øge muligheden for at øge lønsomheden i store dele af dansk svineproduktion.

Det forventes, at projektet på langt sigt vil bidrage til at styrke dansk svineproduktions tilpasning til markedets forventninger og styrke forbrugernes muligheder for at træffe valg, der er i overensstemmelse med deres præferencer for dyrevelfærd. Det er ambitionen, at en højere andel af indendørs danskproduceret svinekød kan opnå en merpris på grund af forbedret dyrevelfærd, da dyrevelfærdsmærkerne kan designes/justeres i en retning, så den samlede gevinst for forbrugere og producenter maksimeres.


Referencer

Landbrug & Fødevarer (2017). Forbrugerne går op i dyrevelfærd, men ….  Pressemeddelelse 27. marts 2017.

Christensen T, Tveit G & Sandøe P (eds.) (2014a). Løse søer – en tværfaglig undersøgelse af markedsdrevet dyrevelfærd. Center for Bioetik og Risikovurdering projektrapport nr. 19 

Christensen T, Denver S, Hansen HO, Lassen J & Sandøe P (2014b). Dyrevelfærdsmærker: sammenligning af erfaringer fra seks EU-lande. IFRO Udredning 2014/10.