Værdiskabelse i dansk svineproduktion gennem øget fokus på dyrevelfærd

Foto venligst udlånt af SEGES

- muligheder for at udvikle lønsom indendørs produktion af svinekød med særlig fokus på dyrevelfærd

Sammendrag af projektets formål og indhold

Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for at udvikle dansk indendørs produktion af svinekød, som sælges med et dyrevelfærdsmærke. Med udgangspunkt i eksisterende dyrevelfærdsmærkningsordninger på svinekød fokuseres på, at produktionen skal være lønsom for landmænd og slagterier, og at den skal imødekomme efterspørgslen hos forbrugere og detailkæder i Danmark og på nærmarkederne Sverige og Tyskland.

Ved at kombinere økonomiske og sociologiske analysetilgange med teorier omkring markedspraksis, analyseres detailkæders holdninger og praksis i forhold til at markedsføre mellemprodukter af velfærdssvinekød, betalingsviljer fra forbrugere i de tre lande samt danske svineproducenters og slagteriers omkostninger ved og incitamenter til at efterkomme øgede dyrevelfærdskrav. Herigennem dannes et samlet billede af muligheder og barrierer for, at dansk svineproduktion skaber værditilvækst gennem svinekødsprodukter baseret på indendørs produktion, hvor der er taget særligt hensyn til dyrevelfærd.

Læs mere om projektets baggrund

Læs mere om projektets aktiviteter og opbygning

Læs mere om organisering og styring af projektet

Læs mere om projektets resultater