Herreløse eller uønskede hunde og katte på internater

Hund bag hegn

Formål med projektet

'Herreløse eller uønskede hunde og katte på internater' er et nyt forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH),  Københavns Universitet, støttet af Videncenter for Dyrevelfærd, Miljø- og Fødevareministeriet.

Projektet tjener to vigtige formål:

  1. At klæde danske myndigheder bedre på til at kunne håndtere problemstillinger med herreløse eller uønskede hunde og katte, som havner på internater, herunder import af herreløse hunde, ”gadehunde”, fra udenlandske internater
  2. At bidrage til at informere offentligheden om problemernes karakter og omfang og om de bedste veje til at håndtere dem

Projektet løber fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Deltagere i projektet

  • Björn Forkman, professor ved IVH, SUND, KU
  • Peter Sandøe (projektleder), professor ved IVH, SUND og IFRO, SCIENCE, KU
  • Søren Saxmose Nielsen, Professor ved IVH, SUND, KU
  • Janne Jensen, forskningsassistent
  • Amalie Lohse-Lind, studentermedhjælp og specialestuderende
  • Natascha Munkeboe, studentermedhjælp og specialestuderende
  • Evt. eksterne projektdeltagere

Læs mere om baggrunden for projektet her