Pressemeddelelse – Københavns Universitet

Pressemeddelelse

Nyt forskningsprojekt skal se nærmere på de herreløse katte i Danmark – Hvor udbredte er de? Og hvordan har de det?

Der har levet katte i Danmark siden jernalderen. I dag lever en stor del af de danske katte som familiedyr – faktisk er katten i dag vores mest almindelige familiedyr. Desuden lever et ukendt antal katte uden eller med en mere løs tilknytning til mennesker. Disse vildtlevende katte kan være bortløbne eller være blevet hjemløse, når deres oprindelige ejere er rejst eller døde. Der kan også være tale om såkaldte landkatte, dvs. katte, som lever i tilknytning til landbrugsejendomme, hvor de fanger mus og måske bliver fodret. Endelig kan der være tale om katte, som er født og er vokset op uden tilknytning til mennesker.  

Vildlevende katte vil dog i nogle sammenhænge blive opfattet som skadedyr, fordi de larmer, sviner, udgør en smittefare for mennesker og familiekatte, eller fordi de angriber fugle og andre vilde dyr. I henhold til gældende dansk lov kan sådanne katte indfanges og aflives.

Der er også en række dyreværnsorganisationer, som med forskellige midler forsøger at tage hånd om de problemer, som de ser for de vildtlevende katte. Én aktivitet er at indfange vildtlevende katte, som efterfølgende enten bliver aflivet eller neutraliseret og genudsat. En anden aktivitet er at optage tamme, vildtlevende katte på internater og efterfølgende forsøge at bortadoptere dem som familiekatte. Nogle af internatskattene ender dog med at blive aflivet.

Blandt personer, som arbejder med vildtlevende katte, synes det at være en udbredt opfattelse, at antallet af vildlevende katte i det sidste par årtier er faldet. Dette kunne i givet fald hænge sammen med større ansvarlighed hos katteejere, som sørger for at få deres dyr neutraliseret, dels med ændringer i landbruget, hvor der er blevet færre landbrug, og hvor man i mindre grad har katte i staldene. Den nævnte opfattelse kan dog ikke understøttes af objektive kilder.

Målet med projektet er at skabe et samlet billede af status og udviklingstendenser for vildtlevende katte, forstået som katte, hvortil ingen vedkender sig et ejerskab, i Danmark. Der vil være fokus på kattenes udbredelse (antal og fordeling mellem land og by og forskellige landsdele), deres levevilkår og deres velfærd (sundhed, foderstand m.m.). Dette kan danne grundlag for myndigheders, dyreværnsorganisationers og andres handlingsplaner for forvaltning af vildtlevende katte med henblik på bl.a. at sikre disses dyrevelfærd.

Projektet gennemføres af en gruppe forskere ved Københavns Universitet: professor Peter Sandøe, som er projektleder, professor Søren Saxmose Nielsen og lektor Thomas Bøker Lund.

Der er blevet ansat en ph.d.-studerende til at stå for en del af projektets aktiviteter. Desuden er det forventningen, at der vil være en del specialestuderende, som kan bidrage til projektets gennemførelse. 

QATO Fonden og de tre vigtigste dyreværnsorganisationer med interesse for katte, Dyrenes Beskyttelse, Inges Kattehjem og Kattens Værn, har bidraget til finansieringen af projektet, og repræsentanter herfra bidrager sammen med en repræsentant for Den Danske Dyrlægeforening til projektet via en følgegruppe med ideer og anden støtte.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Peter Sandøe, tlf. 21497292.