Organisering – Københavns Universitet

Organisering

Samarbejde

Der vil være en følgegruppe til projektet, hvor der vil være repræsentanter for Dyrenes Beskyttelse, Inges Kattehjem, Kattens Værn, QATO Fonden og Den Danske Dyrlægeforening, Faggruppe Familiedyr. Endvidere vil der blive indkaldt til dialogmøder, hvor alle organisationer og personer med interesse for vildtlevende katte i Danmark vil blive inviteret til at deltage. Der vil fra projektets side være stor interesse for at lære af de mange mennesker, som har viet en del af deres liv til at arbejde for at sikre gode kår for vildtlevende katte i Danmark. Samtidig skal det understreges, at alle faglige beslutninger om projektets gennemførelse træffes af projektledelsen fra Københavns Universitet med henblik på at sikre den størst mulige objektivitet.

Formidling

Projektets primære resultater vil blive publiceret i internationale tidsskrifter med peer review. Parallelt hermed vil projektets fund blive kommunikeret til professionelle (fx via Dansk Veterinær Tidsskrift), til særligt interesserede (via fx Dyrevennen) og til en bredere offentlighed via dagspresse og elektroniske medier. Projektet vil have en hjemmeside under dyreetik.dk, som løbende vil blive opdateret.

Tidsplan

Projektet løber i tre et halvt år med start 1. september 2018. I tilfælde af særlige omstændigheder, fx barselsorlov for ph.d.-stipendiat, kan projektperioden efter aftale med følgegruppen forlænges.