Formål og metoder – Københavns Universitet

Formål og metoder

Cat outdoors summerMålet med projektet er at skabe et samlet billede af status og udviklingstendenser for vildtlevende katte i Danmark, forstået som katte, hvortil ingen vedkender sig et ejerskab. Der vil være fokus på kattenes udbredelse (antal og fordeling mellem land og by og forskellige landsdele), deres levevilkår og deres velfærd (sundhed, foderstand med mere).

Dette kan danne grundlag for myndigheders, NGO'ers og andres handlingsplaner for forvaltning af vildtlevende katte med henblik på bl.a. at sikres disses dyrevelfærd.

Metoder

Projektet tager udgangspunkt i et review af den relativt omfattende udenlandske litteratur på området. Projektets indsamling af empiri gennemføres med en kombination af epidemiologiske og sociologiske metoder.

Der vil blive samlet og gjort brug af eksisterende data fra dyreinternater og andre organisationer og personer, som håndterer vildtlevende katte, fx organisationer og personer, som professionelt arbejder med at håndtere katte, der opfattes som skadedyr. Herudover vil der blive gjort brug af fysiske optællinger, fx af katte, levende og døde i bestemte udvalgte områder. Endelig vil der blive gjort brug af interviews og spørgeskemaundersøgelser rettet mod praktiserende dyrlæger, ejendomsinspektører, landmænd og andre, som kommer i kontakt med vildtlevende katte.