Projekt 'vildkat' – Københavns Universitet

Dyreetik > Forskningsprojekter > Projekt 'vildkat'

Projekt 'vildkat'

Kittens playing outdoors

Hvor udbredte er vildtlevende katte i Danmark? Og hvordan er deres levevilkår og velfærdsstatus?

Et nyt forskningsprojekt ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet, har til formål at undersøge forholdene og velfærden for vildtlevende katte i Danmark. Der vil blive ansat en ph.d.-studerende og være mulighed for en række specialeemner undervejs i projektet.  

Da der er tale om et tværfagligt projekt, kan mulige kandidater til stillingen som ph.d.-studerende komme fra et bredt spektrum af fag, fx veterinærvidenskab, husdyrvidenskab, biologi og sociologi. Der vil ved ansættelsen blive lagt vægt på dokumenterede kompetencer i forhold til brug af kvantitative metoder.

Projektet gennemføres med støtte fra Dyrenes Beskyttelse, Dyrenes Dags Komité, Foreningen Kustos, Inges Kattehjem, Kattens Værn, Københavns Universitet og QATO fonden. Det vil blive ledet af professor i bioetik Peter Sandøe, som også vil være hovedvejleder, mens professor i veterinær epidemiologi Søren Saxmose Nielsen og lektor i fødevaresociologi Thomas Bøker Lund vil deltage og være medvejledere for den ph.d.-studerende.

Opslag af ph.d. stilling

Læs mere om: