Mavetarm-lidelser hos hund – set fra ejers og dyrlæges synsvinkel

Projektet undersøger henholdsvis dyrlægers og hundeejeres vurdering af symptomer og livskvalitet hos hunde med kroniske mave-tarm-lidelser, samt hvorledes disse vurderinger kan påvirke  kommunikationen mellem ejere og dyrlæger.

Syg hund hos dyrlæge
📷 Pressmaster // Colourbox.com

Hunde med mavetarm-lidelser ses hyppigt i klinisk praksis. Der ses ofte uspecifikke symptomer, hvilket gør det svært at vurdere sværhedsgraden af sygdommen og dermed også betydningen for hundenes livskvalitet. Forskellige opfattelser af hundens sygdom og hvorledes den påvirker hundens livskvalitet kan bidrage til at kommunikationen mellem  dyrlæger og hundeejere bliver udfordret.

 

 

 

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvorledes dyreejere og dyrlæger vurderer symptomer og livskvalitet hos hunde med kroniske mavetarm-lidelser lidelser. Derudover vil studiet  undersøge om en mulig forskellig opfattelse påvirker kommunikation mellem de to parter, herunder mulige misforhold mellem problemerne ejeren oplever hjemme, versus hvad dyrlægen oplever under konsultationen.

Projektet vil kunne give et indblik i ejernes udfordringer og oplevelser når de har en hund med kronisk mave-tarm lidelse og denne indsigt vil kunne bidrage til at understøtte kommunikationen mellem dyrlæge og ejer i fremtiden.

Metode

Projektet udføres som et specialeprojekt og vil via eksplorative kvalitative interviews med ca. 20 familiedyrs-veterinærer og ca. 20 ejere af hunde (det nærmere antal vil afhænge af, hvornår der er opnået mætning i svar) med kroniske mavetarm-lidelser, undersøge problemstillingerne og dermed fremlægge de forskellige opfattelser af symptomer og livskvalitet. Ejere rekrutteres via sociale medier og kontaktes telefonisk. Dyrlæger rekrutteres via vejledernes kontakter og/eller Den Danske Dyrlægeforening.

 

 

 

 

 

 

Forskningen vil være interessant for dyrlæger, der arbejder med familiedyr i Danmark, idet dens resultater vil kunne kunne bidrage til en øget forståelse af kommunikation i praksis for fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studerende: Stine Ankerkilde & Amanda Wissendorf Bentzen

Vejledere: Professor Peter Sandøe, Professor Charlotte Reinhard Bjørnvad & Professor Lise Nikolic Nielsen

Projektansvarlig: Professor Peter Sandøe

 

Projekt: Mavetarm-lidelser hos hund – set fra ejers og dyrlæges synsvinkel

Periode: 1. september 2021 - 31. december 2021

Projektet er finansieret af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd