Markedsdrevet dyrevelfærd - Løse søer

Formål

I den konventionelle svineproduktion er søer i dag næsten altid fikseret, mens de farer og dier. Så godt som alle interessenter er enige om, at dette ikke er godt for søernes velfærd. Der findes alternative produktionssystemer, hvor søerne også er løse, mens de farer og dier, og dermed kan holdes løse hele vejen gennem produktionen.

Problemet er, at disse systemer medfører en væsentlig, ekstra omkostning for landmanden. For at det skal kunne løbe rundt, er det derfor nødvendigt med en ekstra pris for smågrisene og dermed i sidste ende for svinekødet. Projektet skal undersøge mulighederne for at fremme produktionssystemer med frie søer, baseret på, at produkterne herfra kan sælges til en højere pris. Dette vil give muligheder for at løbe udviklingen i gang lidt svarende til, hvordan udbredelsen af systemer til løse drægtige søer for godt 15 år siden blev katalyseret via en ekstra pris for såkaldte englandsgrise.

Projektet vil undersøge holdninger og betalingsvilje hos forbrugere i Danmark samt på relevante eksportmarkeder. Ligeledes vil det blive undersøgt, hvad der skal til for at motivere landmænd til at indgå i en produktion med løse farende og diegivende søer, og hvorledes produkter fra denne type produktion kan passes ind i markedsstrategier hos fødevarevirksomheder og i detailhandelen, såvel i Danmark som på de relevante dele af eksportmarkederne. I samråd med følgegruppen er følgende eksportmarkeder inddraget: Sverige, Storbritannien, Kina, Australien og USA.

Læs mere om baggrunden for projektet her

Læs om opbygning af projektet i arbejdspakker her