Krydsninger med ulovlige hunde – hvor går grænsen?

Ifølge Lov om hunde er det forbudt at holde en række hunderacer, hvoraf den hidtil mest udbredte er Amerikansk Staffordshire Terrier (”Amstaff”). Forbuddet gælder ikke blot for renracede hunde, men også for krydsninger, hvori de nævnte hunde indgår. Det er dog ikke defineret, hvad der menes med “krydsninger”.

Dette er baggrunden for nærværende projekt, hvor vi vil undersøge:

  1. I hvilken grad det er muligt genetisk at identificere krydsninger af ulovlige hunde
  2. På hvilken måde adfærden hos krydsningshunde adskiller sig fra de renracede hundes adfærd.

På begge punkter anvendes Amstaff som eksempel.

Projektet skulle kunne danne baggrund for en informeret beslutning om, hvordan forbuddet mod krydsninger med de ulovlige hunderacer skal håndteres.

Læs mere om projektets baggrund her

Læs mere om forskningsplanen her

Projektets tidsramme

1. januar 2017 -  31. december 2018

Ekstern finansiering

DKK 480.000 fra Miljø- og Fødevareministeriet

Projektgruppe

Professor Peter Sandøe (projektleder), Professor Merete Fredholm og Professor Björn Forkman